Просветна инспекција

Годишњи извештај о раду просветне инспекције за школску/радну 2022/2023. годину:

Годишњи план инспекцијског надзора/рада просветне инспекције за школску/радну 2023/2024. годину:

Контролне листе у просвети за школску/радну 2023/2024. годину: