ИЗВЕШТАЈ О ИСПИТИВАЊУ КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА

Извештај 24-часовног мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Белој Цркви која су  обављена дана 07.10.2016 године. (параметри узорковања и испитивања: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и суспендоване честице фракције ПМ10 са накнадном анализом на садржај тешких и токсичних метала, као и полицикличних ароматичних угљоводоника – бензо(а)пирен) на локацијама САФ Метал (бивши ФКШП „25 Мај“), ул. Језерска б.б и Зграда Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр.2.

Извештај:

izvestaj-bela-crkva-07-10-2016

Подели ово:

Архиве