Прелиминарни резултати 24-часовног мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Белој Цркви

Прелиминарни резултати 24-часовног мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Белој Цркви која су  обављена дана 07.10.2016 године. (параметри узорковања и испитивања: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и суспендоване честице фракције ПМ10) на локацијама САФ Метал (бивши ФКШП „25 Мај“), ул. Језерска б.б и Зграда Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр.2.

 

Коначан Извештај о испитивању квалитета ваздуха на наведеним локацијама ће Вам бити достављен након накнадне анализе суспендованих честица ПМ10 на садржај олова, кадмијума, арсена, никла и бензо(а)пирена, електронским путем и  путем поште.

 

Добијене вредности мерења сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и суспендованих честица фракције ПМ10 мерени дана 07.10.2016. године нису прекорачиле граничне вредности прописане важећом законском регулативом –  Уредбом о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха  (Сл.гласник РС бр.11/10 и 75/10).

preliminarni-rezultati-merenja

 

 

Подели ово:

Архиве