Ј А В Н И П О З И В за доделу помоћи у грађевинском материјалу породицама избеглих лица на подручју општине Бела Црква

Бела Црква

 

Помоћ може бити додељена породичним домаћинствима избеглица, која имају пребивалиште/боравиште на територији општине Бела Црква, а неопходна им је помоћ застварање и побољшање услова становања доделом грађевинског материјала које испуњавају прописане услове и мерила за избор корисника.

Јавни позив је отворен од  13.05.2021. године до 04.06.2021.године (до 15.00 часова).

Пријава се подноси у затвореној коверти.

Информација о прописаним условима, потребној документацији и образац Пријаве могу се добити код Повереника за избеглице и миграције (Општинска управа Бела Црква, Милетићева 2).

Пријава са потребном документацијом подносе се лично или поштом, у затвореној коверти, на адресу:

Општина Бела Црква

Комисија за доделу помоћи у грађевинском материјалу ИЗБ

Милетићева 2, 26340 Бела Црква  са назнаком “за избор породица избеглих лица за доделу помоћи у грађевинском материјалу“.

Ближа обавештења могу се добити на телефоне 013/853-289, на званичном сајту Општине Бела Црква: www.backspace.agency/belacrkva,као и лично код Повереника за избеглице и миграције.

 

Јавни позив: Javni poziv

Пријавни образац: Prijavni obrazac

Подели ово:

Архиве