Обавештење о сузбијању ларви комараца на територији општине Бела Црква

komarci-suzbijanje Обавештавамо Вас да ће Друштво за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију ЕКО-САН ПЛУС Д.О.О. започети са сузбијањем ларви комараца на територији Општине Бела Црква. Са третманом ће се започети 22.05.2021. За третман сузбијања ларви комараца користиће се препарат Larvastop ZG на бази дифлубензурона, који ће се користити у прописаној дози која није опасна за људе, пчеле, домаће животиње и остали живи свет. Третман ће се извести на воденим реципијентима (канали, баре, језера) – извориштима ларви комараца у и око насељених места на територији Општине Бела Црква.

Обавештење: Obavestenje suzbijanje larvi komaraca 21-1

План локалитета. Plan lokaliteta za suzbijanje larvi komaraca 1

Подели ово:

Архиве