ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде на територији општине Бела Црква за 2022. годину

1. Јавни конкурс: Javni konkurs

2.Прилог 1: Prilog 1

3. Прилог 2: Prilog 2(1)

4. Прилог 3: Prilog 3 izjava

5. Прилог 4: Prilog 4

 

Рок за подношење пријава је 21 дана од дана објављивања на званичној интернет страници и огласној табли Општине Бела Црква.

Конкурс је отворен закључно са даном 10.08.2022. године.

Попуњени, потписани и одштампани пријавни образац у три примерка (један оригинал и две копије) и пратећа документација достављају се у затвореној коверти са назнаком:

„ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање мера енергетске санације, породичних кућа, станова  које се односе на унапређење термичког омотача, термотехничких инсталација и уградње соларних колектора за централну припрему потрошне топле воде   – НЕ ОТВАРАТИ”, са пуном адресом пошиљаоца на полеђини коверте.

Пријава се предаје лично на писарници Општинске управе општине Бела Црква, или препоручено поштом на адресу:

Општина Бела Црква, Милетићева бр. 2, Бела Црква, 26340

Комисија за реализацију мера енергетске санације

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног конкурса можете се обратити на контакт телефон 013851244 локал 113 и локал 114 и електронску адресу:  gordanatimotijevic@gmail.com

Подели ово:

Архиве