Обавештење

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Погона за производњу еколошких средстава за потпалу ватре, спратност П+0, у делу П+1, индустријски парк Бела  Црква,  ул. Језерска бб, на кат. парц. Број:2894/30, 2894/31, 2894/32, 2894/33, 2894/34, 2894/37, 2894/38, 2894/39, 3294/40 и 2894/41 КО Бела Црква,

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – FLAMMAT d.o.o. Димитрија Туцовића 52,11050 Београд, поднео Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове – Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину, ПРОЈЕКТА: Погона за производњу еколошких средстава за потпалу ватре, спратност П+0, у делу П+1, индустријски парк Бела  Црква,  ул. Језерска бб, на кат. парц. Број:2894/30, 2894/31, 2894/32, 2894/33, 2894/34, 2894/37, 2894/38, 2894/39, 3294/40 и 2894/41 КО Бела Црква,.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 40, од 19.07.2022. године, закључно са 28.07.2022. године, сваког радног дана од 10 до 13 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивањео потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве