Јавни конкурс за учешће привредних субјеката у спровођењу мера енергетске санације стамбених објеката на територији града/општине Бела Црква

У оквиру реализације Програма  o финансијској подршци унапређењу енергетске ефикасности стамбених зграда, породичних кућа и станова на територији   Општине Бела Црква  за 2022. годину а у циљу финансијске подршке домаћинствима у процесу енергетске санације  за 2022. годину (у даљем тексту Програм), а у складу са чланом 15. Програма, расписује се Јавни конкурс ради избора привредних субјеката који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката. Мере енергетске санације у домаћинствима предвиђене Програмом, спроводе се кроз сарадњу са привредним субјектима који се баве производњом, услугама и радовима на енергетској санацији стамбених објеката, а крајњи корисници  бесповратних средстава су домаћинства на територији Општине Бела Црква. Домаћинства која остваре право на суфинансирање могу набавити добра или услуге искључиво од привредних субјеката изабраних путем овог јавног конкурса.

 

Циљ спровођења мера енергетске санације је унапређење енергетске ефикасности и повећано коришћење обновљивих извора енергије у домаћинствима на територији Општине Бела Црква.

Текст Јавног позива: Javni poziv za privredne subjekte

Прелиминарна листа привредних субјеката: Preliminarna rang lista privrednici EE BC

Коначна листа привредних субјеката:Odluka o izboru direktnih korisnika sredstava

Подели ово:

Архиве