ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) , Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», број 16/2017) и  члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Бела Црква » број 3  / 2014), начелник општине Бела Црква је дана 15.01.2018.године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за прикупљањеписаних понуда у другом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Бела Црква у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

Степен заштите

( дин / ха)

(дин) 20%

(год)

Бела Црква

1

0,5959

2000,00

240,00

1

Бела Црква

2

12,4968

7630,00

18950,00

1

Бела Црква

8

66,5478

7130,00

94900,00

1

Бела Црква

9

0,2087

11190,00

470,00

1

Гребенац

10

4,9413

6930,00

6850,00

1

Гребенац

11

4,0413

12620,00

10200,00

1

Гребенац

12

4,033

12620,00

10180,00

1

Гребенац

13

4,712

8210,00

7740,00

1

Гребенац

14

17,3204

10540,00

36520,00

1

Гребенац

15

0,76

8740,00

1330,00

1

Гребенац

16

0,755

9510,00

1440,00

1

Гребенац

17

0,3877

12620,00

980,00

1

Гребенац

18

1,4559

11230,00

3270,00

1

Гребенац

19

7,9978

2410,00

3860,00

1

Гребенац

20

2,0986

2530,00

1070,00

1

Гребенац

21

37,9752

8940,00

67900,00

1

Гребенац

22

9,6315

10260,00

19770,00

1

Гребенац

23

1,6511

10600,00

3500,00

1

Гребенац

36

277,4562

2140,00

118760,00

1

Гребенац

37

0.5755

11230,00

1300,00

1

Гребенац

38

267,4803

1750,00

93620,00

1

Б. Суботица

41

3,1817

2620,00

1670,00

1

Б. Суботица

43

1,3639

10830,00

2960,00

1

Б. Суботица

44

0,6093

11230,00

1370,00

1

Б. Суботица

45

2,3786

2620,00

1250,00

1

Б. Суботица

46

1,1967

9840,00

2360,00

1

Б. Суботица

47

3,0959

11230,00

6960,00

1

Б. Суботица

48

4,9960

3000,00

3000,00

1

Б. Суботица

49

15,4289

8390,00

25890,00

1

Б. Суботица

51

67,5082

3380,00

45640,00

1

Добричево

52

1,7046

11230,00

3830,00

1

Добричево

53

1,6906

8160,00

2760,00

1

Добричево

57

9,3540

3610,00

6760,00

1

Добричево

58

13,0050

7880,00

20500,00

1

Крушчица

60

20,3424

8740,00

35560,00

1

Крушчица

61

7,0834

7910,00

11210,00

1

Крушчица

69

257,3066

3570,00

183720,00

1

Крушчица

71

0,3978

8740,00

700,00

1

Крушчица

72

76,9813

7440,00

114550,00

1

Јасеново

85

1,5702

5910,00

1860,00

1

Јасеново

86

1,2530

10230,00

2570,00

1

Јасеново

87

0,8211

12620,00

2080,00

1

Јасеново

88

1,2517

8470,00

2120,00

1

Јасеново

103

4,1945

8080,00

6730,00

1

Јасеново

104

2,0332

6180,00

2520,00

1

Јасеново

105

8,8632

2130,00

3780,00

1

Јасеново

106

127,6700

2990,00

76350,00

1

Црвена Црква

107

0,7247

2250,00

330,00

1

Црвена Црква

108

3,7806

2940,00

2230,00

1

Црвена Црква

109

0,1294

12620,00

330,00

1

Црвена Црква

110

21,9528

10180,00

44700,00

1

Црвена Црква

111

163,6189

3350,00

109630,00

1

Дупљаја

112

37,3981

890,00

6660,00

1

 3

Дупљаја

113

9,2372

970,00

1800,00

1

 3

Дупљаја

114

6,8737

2000,00

2750,00

1

Дупљаја

115

25,7852

890,00

4590,00

1

 3

Дупљаја

116

14,0661

890,00

2510,00

1

 3

Дупљаја

117

5,8923

1190,00

1410,00

1

 3

Дупљаја

118

33,9922

770,00

5240,00

1

 2,3

Дупљаја

119

0,0522

7070,00

75,00

1

Дупљаја

120

0,0745

7070,00

110,00

1

Дупљаја

121

0,2885

7670,00

450,00

1

Дупљаја

122

0,1401

8740,00

250,00

1

Дупљаја

123

0,8387

12620,00

2120,00

1

Дупљаја

124

0,2158

8740,00

380,00

1

Дупљаја

125

0,8577

9040,00

1560,00

1

Дупљаја

126

1,0447

8740,00

1830,00

1

Дупљаја

128

10,4927

890,00

1870,00

1

 3

Дупљаја

129

27,3048

1300,00

7100,00

1

3

Дупљаја

130

313,6553

870,00

54580,00

1

 2,3

Кусић 1

131

0,0083

7070,00

12,00

1

Кусић 1

132

2,712

7410,00

4020,00

1

Кусић 1

133

36,8934

4950,00

36530,00

1

Кусић 1

134

0,2626

7070,00

380,00

1

Кусић 1

135

58,6939

3980,00

46720,00

1

 2

Кусић 1

136

0.6338

2620,00

340,00

1

Кусић 2

137

17,8990

5320,00

19050,00

1

Кусић 2

138

0,3299

11230,00

750,00

1

Кусић 2

140

0,5715

8990,00

1030,00

1

Кусић 3

141

15,4764

2090,00

6470,00

1

Кусић 3

155

0,1953

1420,00

60,00

1

Бан.Паланка 1

156

0,5214

8740,00

920,00

1

Бан.Паланка 1

157

0,2165

9980,00

440,00

1

Бан.Паланка 1

158

292,7889

1120,00

65590,00

1

 2,3

Бан.Паланка 2

160

3,0247

4890,00

2960,00

1

Бан.Паланка 2

161

13,2958

9030,00

24020,00

1

Чешко Село

162

0,5264

3370,00

360,00

1

Чешко Село

163

2,1731

10220,00

4450,00

1

Чешко Село

164

28,7352

2250,00

12930,00

1

Калуђерово 1

165

7,2248

8790,00

12710,00

1

Калуђерово 1

166

38,6591

4730,00

36580,00

1

Калуђерово 1

168

139,6904

3870,00

108120,00

1

Калуђерово 2

169

28,1277

2930,00

16490,00

1

Калуђерово 3

170

3,5965

8740,00

6290,00

1

Врачев Гај 1

171

2,5490

2000,00

1020,00

1

Врачев Гај 1

172

3,9484

9670,00

7640,00

1

Врачев Гај 1

173

332,2344

1680,00

111630,00

1

 2

Врачев Гај 1

174

178,4917

770,00

27490,00

1

2,3

Врачев Гај 2

175

21,1546

10550,00

44640,00

1

Врачев Гај 2

176

25,8124

5120,00

26440,00

1

Кајтасово

177

396,7962

1820,00

144440,00

1

 3

Кајтасово

178

10,7008

7070,00

15130,00

1

УКУПНО

3.678,5021

Парселе у оквиру јавним надметања које су означене степеном заштите налазе се у заштићеном подручју ПИО“Караш-Нера“ проглашене од стране Покрајинског завода за заштиту природе , због тога што су сачувани предели обрасли биљном вегетацијом и  настањена ретким животињским врстама су : 112,113,115,116,117,118,128,129,130,135,158,173,174 и 177.

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Бела Црква у канцеларији бр.37,сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особа Биљана Јовановић, тел.851-224

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               за све КО дана  18.01.2018. од 9.00 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 

–          правно лице  и физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава који се налази  у активном статусу најмање три године

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

–          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

–          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           лична карта или очитана лична карта за личне карте са чипом за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–           потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за три године;

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде,шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3,4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3,4 и 5 овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун рачун Општинске управе Бела Црква , број: 840-733804-34,позив на број. 97 – 53 209, сврха уплате: депозит за учешће на лицитацији.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач,након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50%  излицитиране цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Бела Црква. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас  са потребном документацијом се подноси у затвореној коверти  на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

 • Адреса: Општина Бела Црква ,улица и број:Милетићева бр.2,
 • Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација .

 

IV

 

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 29.01.2018.године (понедељак). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Бела Црква до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из  дела I тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине Бела Црква , Милетићева 2 , велика сала,

За све КО дана  30.01.2018.године (уторак) са почетком у 15,00 часова .

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

                                                                             VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде,шумарства и водопривреде преко Oпштинске управе општине Бела Црква.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине Бела Црква, на огласној табли Општинске управе Бела Црква и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу општине Бела Црква.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

 

Број: 320-1 /2018-02                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

Дмитровић Томислав

Подели ово:

Архиве