ЈАВНИ ПОЗИВ за доделу бесповратних средстава припадницима ромске националности на територији Општине Бела Црква за куповину кућа са окућницом

 

 

 

Предмет јавног позива је додела бесповратних средстава припадницима ромске националности на територији Општине Бела Црква за куповину кућа са окућницом са пребивалиштем на територији Општине Бела Црква који немају стамбени простор у власништву.

 

Под кућa из става 1. сматрају се непокретности које се налазе на територији Општине Бела Црква.

 

Укупна средства која се додељују по овом конкурсу износе 1.200.000,00 динара.

 

Учесници конкурса могу да аплицирају само са једном пријавом, а висина додељених средстава не може бити већа од 1.200.000,00 динара.

 

Грађевинска вредност непокретности која се предлаже за куповину, не сме бићи већа од 1.200.000,00 динара.

 

Корисници

Корисници бесповратних средстава су припадницима ромске националности односно брачни парови, ванбрачни партнери и самохрани родитељи који живе на територији Општине Бела Црква.

Пријаве на конкурс се подносе до 08.03.2022. године.

 

Јавни позив:ЈАВНИ ПОЗИВ

Пријава: ПРИЈАВА

Обавештење:ОБАВЕШТЕЊЕ-1

Изјава: ИЗЈАВА

Изјава учесника конкурса да на територији Републике Србије не поседују у власништву

Изјава потенцијалног продавца да прихвата услове конкурса и да је сагласан са истим

Прелиминарна листа: MX-M266NV_20220606_101720 MX-M266NV_20220606_120419

 

 

 

Подели ово:

Архиве