ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРИЈАВЉИВАЊЕ КАНДИДАТА ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ СТАНОВНИШТВА, ДОМАЋИНСТАВА И СТАНОВА 2022. ГОДИНЕ

 

Јавни позив српски: 2_JavniPozivPopisivači_srpski_SaZadacima

Јавни позив чешки: CZ 2_JavniPoziv

Јавни позив мађарски:HU Javni poziv_POPISIVAČI_

Јавни позив румунски: RO Javni poziv_POPISIVAČI_

Подели ово:

Архиве