Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква за 2023. годину

На основу Одлуке општинског већа о расписивању Јавног позива за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква за 2023. годину (у даљем тексту: Одлука) и Правилника о суфинансирању мера енергетске санације породичних кућа и станова у оквиру пројекта „Чиста енергија и енергетска ефикасност за грађане у Србији“ („Службени лист општине Бела Црква“ број: 8/2023) (у даљем тексту: Правилник), општина Бела Црква дана 10.10.2023. године расписује Јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква за 2023. годину.

Јавни позив ће трајати до утрошка финансијских средстава за реализацију пројекта а најдуже до 31.12.2023. године.

Документација се доставља у затвореној коверти са назнаком: „Пријава за јавни позив за суфинансирање мера енергетске санације породичних кућа и станова на територији општине Бела Црква за 2023. годину – НЕ ОТВАРАТИˮ. На полеђини коверте навести контакт податке подносиоца пријаве.

Пријаве се достављају непосредно или препорученом поштом на адресу: ул. Милетићева бр. 2, 26340 Бела Црква.

За све додатне информације и обавештења у вези Јавног позива заинтересовани грађани

се могу обратити члановима Комисије:

Сва питања и одговори биће објављени на интернет страници Општине Бела Црква линк: www.backspace.agency/belacrkva

Преузмите документа:

Прилог 1. Пријавни образац(1)

Прилог 2. Информација о потребној техничкој документацији

Прилог 3. Изјава(1)

Јавни позив за суфинансирање мере енергетске санације породичних кућа и станова на територији Општине Бела Црква

Одлука о расписивању Јавног позива

Подели ово:

Архиве