ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА – РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

ЈАВНИ УВИД

ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА ПРОЈЕКТА – РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ »БА1397ˍ01ˍ ПАˍЈасеново« на животну средину ГСМ900/УМТС2100/ЛТЕ800 мреже јавних мобилних телекомуникација ,,VIP mobile“ d.o.o.,Beograd, Милутина Миланковића 1ж,11070 Нови Београд

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ,,VIP mobile“ d.o.o.,Beograd, Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта-РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ »БА1397ˍ01ˍ ПАˍЈасеново« у Јасенову на адреси, ул. 2. Октобар бр.бб ( на објекту силоса) , на катастарској парцели број: 441, к.о Јасеново,  на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 120, од дана оглашавања у средствима јавног информисања, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве