К О Н К У Р С ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА КОЈЕ ДЕЛУЈУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

hram-svetog-save

Средства се одобравају за суфинансирање обављања градитељске и добротворне делатности, као и за опремање регистрованих традиционалних цркава и верских заједница, као и организација и установа чији су они оснивачи, а које делују на територији општине Бела Цркве.

 

Укупан износ средстава за расподелу по конкурсу је 3.000.000,00 динара.

 

Пријаве на конкурс подносе се, с прецизном назнаком за коју намену се средства траже, у износима заокруженим на хиљаде динара.

 

Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања, односно од 10. јануара до 20. јануара 2022. године.

 

Текст Конкурса:Конкурс цркве 2022.г.

Образац пријаве: Образац верске заједнице коначна верзија 22

Одлука о додели средстава:Odluka o dodeli sredstava 2022.

Подели ово:

Архиве