КАКО УНАПРЕДИТИ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У МАЛИМ ОПШТИНАМА

 

 

КАКО УНАПРЕДИТИ  ЖИВОТНУ СРЕДИНУ У МАЛИМ ОПШТИНАМА

Боље планирање у области заштите животне средине – успешнија реализације

Општински тимови пилот општина ГИЗ ИМПАЦТ пројекта, Александровац, Бела Црква, Крупањ, Куршумлија и Свилајнац разрађивало је своје планове за 2014.-2015. годину у области управљања отпадом и отпадним водама на дводневној радионици у Београду 12. и 13. фебруара.  Будући да је у оквиру ГИЗ ИМПАЦТ пројекта претходне године рађено мерење количине и састава отпада и анализа количине и квалитета отпадних вода, општинама су представљени могућа решења за третирање отпада и отпадних вода на основу добијених резултата мерења. Ова решења имају за циљ коришћење отпада и отпадних вода  као локалног ресурса. С тим у вези понуђена решења указују да су раздвајање отпада у домаћинству, рециклажа, компостирање и пречишћавање отпадних вода видови очувања животне средине, али и покретачи економског развоја општине.

На радионици је представљен план активности ГИЗ ИМПАЦТ пројета у пилот општинама, а који предвиђа даља мерења отпада и отпадних вода, низ стручних обука за јачање капацитета општине, интензивирану комуникацију и укључивање грађана процесе доношења одлука о животној средини и у акције рециклаже и компостирања. Општине су затим представиле резултате реализације акционог плана из 2013. за заштиту животне средине указујући и на препреке и разлоге за неиспуњавање неких од предвиђених активности. Затим су приступили изради акционог плана за 2014. годину стављајући акценат на инфраструктурне пројетке и едукацију грађана и бољу комуникацију.

Уведена је и тема програмско буџетирања у области заштите животне средине, тако да су општински тимови уз подршку својих колега из општинских одељења за буџет и финансије израдили детаљне пројекте, који укључују и родно осетљиве елементе. Реализација акционог плана зависи у великој мери од плана комуникације са грађанима и свим заинтересованим странама, тако да је за сваку меру из акционог плана бити разрађен и концепт комуникације и учешћа јавности.

Следећа радионица на тему даљег детаљног планирања у области управљања отпадом и отпадним водама са пилот општинама ГИЗ ИМПАЦТ пројекта планирана је за јун 2014

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ)  је организација за међународну сарадњу која у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), подржава Србију кроз многобројне билатералне и регионалне пројекте. Као имплементациона организација Владе Савезне Републике Немачке, ГИЗ већ више од 10 година представља поузданог партнера у пружању подршке јавном, приватном и цивилном сектору у Републици Србији. Од 2000. године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну помоћ као и путем фондова ЕУ издвојила за Србију 1,4 милијарде евра, што представља највећи појединачни износ развојне помоћи који је нека држава упутила Србији.

 

Подели ово:

Архиве