Конкурс за израду експоната за „Карневал цвећа 2016“

КАРНЕВАЛСКИ ОДБОР

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

Председник Карневалског одбора

Датум: 12.05.2016.

 

 

На основу Одлуке о Буџету Општине за 2016. годину и одлуке о формирању Карневалског одбора Општине Бела Црква, Карневалски одбор расписује:

 

К  О  Н  К  У  Р  С

за израду експоната за „Карневал цвећа 2016“ / „Белоцрквански карневал“

 

ПРЕДМЕТ КОНКУРСА: Израда Карневалских експоната на постојећим приколицама димензија:

 

  1. 4 х 5м, расположив број приколица: 4 комада
  2. 3,5 х 2,5м расположив број приколица: 4 комада

 

ЦИЉ КОНКУРСА: Представљање Општине Бела Црква и традиционалне манифестације „Карневал цвећа 2016“ / „Белоцрквански карневал“, који од осталих карневала издвајају алегоријска кола.

 

ПРАВО УЧЕШЋА ИМАЈУ: Правна лица.

 

ПРОПОЗИЦИЈЕ КОНКУРСА:

–          Израђени експонати постају власништво Општине Бела Црква.

–          Чланови карневалског одбора имају право и обавезу да прате и контролишу израду експоната

–          Аутори еспоната су у обавези да рачунима оправдају средства утрошена за израду експоната.

–          Један експонат је планиран да трајно буде постављен на јавној површини, те мора бити израђен од трајног материјала.

 

ПРИЈАВА НА КОНКУРС:

–          Идејна скица

–          Спецификација трошкова

 

Пријава на конкурс подразумева подношење документације на адресу: Милетићева 2, Карневалски одбор, Бела Црква, са назнаком пиријава за Конкурс за израду експоната за „Карневал цвећа 2016“, „Не отварати“ и на адресу: karneval.belacrkva@gmail.com.

 

Рок за пријаве је 6 дана од дана отварања Конкурса, закључно са 17.05.2016. год. у 15ч.

 

ОЦЕНА ИДЕЈНИХ РЕШЕЊА И ОДЛУКА О ИЗБОРУ:

Оцену идејних решења извршиће Карневалски одбор који ће донети и Одлуку о избору најбољег идејног решења и израђивача експоната за финалну израду.

 

Овај конкурс ће бити објављен на сајту Општине Бела Црква www.backspace.agency/belacrkva.

Подели ово:

Архиве