Оглас за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини

О Г Л А С ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА: OGLAS 2.KRUG 2021

Подели ово:

Архиве