Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се у суботу 19.07.2014.године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца

Република Србија

Aутономна Покрајина Војводина

ОПШТИНСКА УПРАВА

Општина Бела Црква

OДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ,ПРИВРЕДУ

И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Број:501-18/2014-05

Дана:16.07.2014.године

Бела Црква, С.Милетића бр.2

тел.:013/851-224 лок 112

e-mail: ekologijabc@gmail.com

 

 

                           О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештавамо јавност и држаоце пчела да ће се у суботу 19.07.2014.године, обавити акција сузбијања одраслих форми комараца уређајима из ваздуха, у вечерњим сатимаод 19:00 до 21:00 часова, уколико се стекну повољни метеоролошки услови.

Третираће се из ваздуха подручја грађевинских реона следећих насељених места: Бела

реке Нере и обалним појасом језера(Градско језеро, Врачевгајско велико, Врачевгајско мало,Шаранско, Бетоњерско и Шљункарино), Јасеново и Дупљаја са обалом реке Караш, Банатска Паланка, Стара Паланка са обалом реке Дунав, Кусић и Врачев Гај са обалом реке Нере, Гребенац, Кајтасово, Црвена Црква и Крушчица.

Третман ће бити изведен препаратом MOSLINK 0.8 ULV на бази ламбда-цихалотрина, уређајима из ваздуха у извођењу Завода за дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију „ЕКОСАН“ из Новог Београда.

С обзиром да су препарати токсични за пчеле, упозоравају се пчелари да предузму неопходне мере ради заштите истих.

 

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК

ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Оливера Рајин Арновљевић,дипл.инг.

Подели ово:

Архиве