ОБАВЕШТЕЊЕ

Општина Бела Црква, је расписала јавни оглас за отуђење грађевинског неизграђеног земљишта у јавној својини општине Бела Црква у оквиру индустриског парка Нера у Белој Цркви, у укупној повшини од 31.952 м², по почетној цени од 3.795.897,60 динара.  Земљиште је намењено искључиво за изградњу објеката намењених производним делатностима. Детаљни услови огласа објављени су на сајту Општине Бела Црква, средствима јавног информисања и огласној табли Општине Бела Црква. Лице за контакт Барабара Радосављевић Туртуреја на телефон 013/851-224 локал 114 и Мирослав Шинжар на телефон 013/851-224 локал 108. 

javni-oglas-o-javnom-nadmetanju-prikupljanjem-pismenih-ponuda-radi-otudenja-gradevinskog-zemljista-u-beloj-crkvi

Подели ово:

Архиве