ОБАВЕШТЕЊЕ

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

Општинско веће

Дана:02.12.2016.године

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ

 

 

По Закону о изменама и допунама Закон о пољопривредном земљишту донетог 29. децембра 2015.године од стране Народне СКупштине Републике Србије прописано је да правна лица могу да остваре право првенства закупа до 30% пољопривредног земљишта у државној својини предвиђеног за давање у закуп у једној јединици локалне самоуправе.

 

У складу са наведеним, обавештавамо правна лица заинтересована да искористе горе наведено право да Општинском већу, у најкраћем могућем року, пошаљу писмо о намерама као и извештај са подацима катастарских парцела са територије Општине Бела Црква за која су заинтересована.

 

 

 

 

                ЧЛАН ОПШТИНСКОГ ВЕЋА

ДРАГАН СТАНКОВИЋ

Подели ово:

Архиве