Обавештење

124554310_4028239347192108_1560084282929287344_o

На основу чл.10. став  7. а у вези са чл. 29 став 1. и 3. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

 

 

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, донело одлуку  да  за  ПРОЈЕКАТ – РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ,,PA_Kruščica“ – BА1038ˍ01 у Крушчици  на адреси, ул. Саве Мунћана бр.40 (постављање кабинета са радио опремом и антенски систем базне станице у звонику римокатоличке цркве Светог Вацлава), на катастарској парцели број: 8, К.О Крушчица,  на територији општине Бела Црква, није потребна израда Студије о процене утицаја предметног пројекта  на животну средину, (Решење број 501- 57/2021-05 од  29.09.2021. године).

Заинтересована јавност може извршити увид у издато Решење сваког радног дана од 09,00-14,00 часова у просторијама Општинске управе општине Бела Црква, ул.Милетићева бр. 2, на првом спрату, канцеларија бр. 40, у року од 15 дана од дана објаве овог обавештења.

Жалба против овог решења изјављује се надлежном другостепеном органу у року од 15 дана од дана његовог објављивања у средствима јавног информисања, преко овог одељења.

 

 

Општинска управа општине Бела Црква

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

 

Овде можете да преузмете Обавештење: Obavestenje

Подели ово:

Архиве