ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОМ НАЛОГУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ КРПЕЉА

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОМ  НАЛОГУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ  КРПЕЉА

 

Обавештавамо јавност да је Општинска управа Бела Црква издала Налог за  дезинсекцију „ЕКО-САН  ПЛУС“ ДОО из Земунa за извршење услуге сузбијања крпеља на јавним зелени површинама на територији општине Бела Црква.

 

У периоду од 25.05.2020. године до 15.06.2020. године када буду дозволили  временски услови на основу Уговора број : 037-89-13/2020-03 од 20.04.2020. године, извршиће се сузбијања крпеља на јавним зелени површинама од 100ха на територији општине Бела Црква.

 

О тачном датуму извоћења акције јавност ће бити благовремено обавештена.

 

program 1. u 2020

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове

Општинске управе  Бела Црква

 

Подели ово:

Архиве