Обавештење о пријему Захтева за издавање дозволе за управљање комуналник отпадом на територији општине Бела Црква

Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, на основу члана 63. став 3. Закона о управљању отпадом („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 14/16) објављује ОБАВЕШТЕЊЕ о пријему Захтева за издавање дозволе за управљање комуналним отпадом на територији општине Бела Црква (сакупљање, транспорт, механички третман ПЕТ амбалаже и папира и привремено складиштење рециклабилних сировина), од стране оператера, ЈКП „Белоцрквански комуналац“, ул.Хајдук Вељкова бр.2 из Беле Цркве.

 

Надлежни орган обавештава јавност да је оператера, ЈКП „Белоцрквански комуналац“, из Беле Цркве (регистрован код АПР са матичним бројем 08677425 и шифром претежне делатности број 81.30– Услуге уређења и одржавања околине) поднео Захтев за издавање дозволе за за управљање комуналним отпадом на територији општине Бела Црква (сакупљање, транспорт, механички третман ПЕТ амбалаже и папира и привремено складиштење рециклабилних сировина), предмет број 501-44/2017-05 од 17.10.2017. године.

 

Активности које овај оператер предузима су управљање комуналним  отпадом –  сакупљање, транспорт, механички третман ПЕТ амбалаже и папира и привремено складиштење рециклабилних сировина.

 

Увид у поднети  Захтев  може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Одељења за урбанизам, привреду и инспекцијске послове, Милетићева бр.2, у Белој Цркви, приземље, канцеларија број 1, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

Рок за достављање писаног мишљења и предлога је 06.03.2018. године.

Подели ово:

Архиве