OБАВЕШТЕЊЕ О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА КОНКУРС

Република Србија

АП Војводина

Општина Бела Црква

ПРЕДСЕДНИК

Бр:037-26-2/2017-02

Дана:10.02.2017.

 

 

На основу члана 56.Статута Општине Бела Црква (Сл.општине Бела Црква бр 8/2008 измене и допуне 1/2009,3/2010, 4/2014 и 9/2016) председник општине објављује

 

OБАВЕШТЕЊЕ

О ПРОДУЖЕЊУ РОКА ЗА ПРЕДАЈУ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ НА КОНКУРС

Председник општине Бела Црква обавештава све заинтересоване спортске клубове са територије општине Бела Црква да се рок за предају документације на Јавни позив за одобравање и финансирање програма у области спорта бр.037-26/2017-02 објављен 27.01.2017. године , продужава  15 дана почев од 11.02.2017. тј. дана истека првобитно објављеног Јавног позива.

Рок за предају документације по овом Јавном позиву  истиче 27.02.2017. године.

Јавни позив као и ово обавештење објављени су на званичном сајту општине,сајту Спортског савеза општине и огласној табли општине.

 

 

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Дарко Богосављевић

Подели ово:

Архиве