Обавештење за бираче

„ Излаже се део бирачког списка за подручје Општине Бела Црква, на увид грађанима и обавештавају грађани да могу до закључења бирачког списка, 31.12.2021. до 24 часа, од Општинске управе Бела Црква, захтевати доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку и то: упис у бирачки списак по основу пунолетства,  упис промене адрасе, брисање промене пребивалишта услед одсељења из Општине Бела Црква, упис промене пребивалиштва на основу досељења, брисање услед смрти бирача, промене личног имена и друге промене.

После овог рока захтев за промене се упућује Министарству за државну управу и локалну самоуправу, преко матичне службе, а најкасније до 12.01.2022. у 24 часа.

Општинској управи Бела Црква, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 25.12.2021. до 24 часа, грађани могу поднети захтев да се у бирачки списак упише податак да ће бирач на предстојећем референдуму, гласати према месту боравишта у земљи (изабрано место гласања).

Такође, обавештавају се бирачи  да могу најкасније до дана закључења бирачког списка, поднети захтев Општинској управи Бела Црква, да се у бирачки списак поред на српском језику, упише и име и презиме према националности бирача, и на писму и према правопису припадника националне мањине.“

 

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА

 

 

 

Подели ово:

Архиве