ОГЛАС ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09, 112/2015 и 80/2017) , Правилника о условима и поступку давања у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.гласник РС», број 16/2017 и 111/2017) и  члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Бела Црква » број 6/2018), начелник општине Бела Црква је дана 23.11.2018. године, донео

 

ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

и расписује

О Г Л А С

ЗА ПРИКУПЉАЊЕ ПИСАНИХ ПОНУДА

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за прикупљање писаних понуда у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Бела Црква у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

Степен заштите

( дин / ха)

(дин) 20%

(год)

Бела Црква

1

0,5959

1526

182

1

 

Бела Црква

2

29,522

7174

42358

1

 

Бела Црква

3

0,1251

9643

241

1

 

Бела Црква

4

21,3379

7629

32557

1

 

Бела Црква

5

4,7667

2119

2020

1

 

Бела Црква

6

2,5772

8150

4201

1

 

Бела Црква

7

13,9058

9435

26241

1

 

Бела Црква

8

0,2018

8583

346

1

 

Бела Црква

9

13,5694

8194

22237,53

1

 

Бела Црква

10

4,8371

7629

7380

1

 

Бела Црква

11

127,7899

7499

191671

1

 

Бела Црква

12

64,7113

7821

101221,4

1

 

Бела Црква

13

0,2087

8550

357

1

 

Гребенац

14

5,5168

6124

6756,977

1

 

Гребенац

15

12,5663

8453

21245

1

 

Гребенац

16

0,6028

6676

805

1

 

Гребенац

17

15,7307

8074

25402

1

 

Гребенац

18

0,76

6676

1015

1

 

Гребенац

19

0,755

7267

1097

1

 

Гребенац

20

0,6077

8108

985

1

 

Гребенац

21

1,4559

8583

2499

1

 

Гребенац

22

7,9978

1843

2948

1

 

Гребенац

23

2,0986

1928

809

1

 

Гребенац

24

30,4401

6195

37715

1

 

Гребенац

25

9,9596

9458

18840

1

 

Гребенац

26

7,207

7240

10435,74

1

 

Гребенац

27

1,6511

8726

2676

1

 

Гребенац

28

3,9297

9643

7579

1

 

Гребенац

29

3,9445

9643

7607

1

 

Гребенац

30

2,7382

9643

5281

1

 

Гребенац

31

4,7785

9611

9185

1

 

Гребенац

32

28,0347

8962,8

50254

1

 

Гребенац

33

0,7513

7286

1095

1

 

Гребенац

34

4,325

6714

5808

1

 

Гребенац

35

3,9596

6934

5491

1

 

Гребенац

36

3,9031

6813

5318

1

 

Гребенац

37

5,975

6953

8309

1

 

Гребенац

38

4,7552

6848

6513

1

 

Гребенац

39

3,8351

6737

5167

1

 

Гребенац

40

292,5834

3169

185439

1

 

Гребенац

41

0,5755

8583

988

1

 

Гребенац

42

267,4803

1335

71417

1

 

Б. Суботица

43

4,6378

6455

5987

1

 

Б. Суботица

44

4,7919

4970

4763

1

 

Б. Суботица

45

3,1817

2003

1275

1

 

Б. Суботица

46

11,7168

6973

16340

1

 

Б. Суботица

47

1,3639

8300

2264

1

 

Б. Суботица

48

0,6093

8583

1046

1

 

Б. Суботица

49

2,3786

2003

953

1

 

Б. Суботица

50

1,1967

7521

1800

1

 

Б. Суботица

51

3,0959

8583

5314

1

 

Б. Суботица

52

4,996

2285

2283

1

 

Б. Суботица

53

15,4289

5780

17835,81

1

 

Б. Суботица

54

4,9219

7399

7283

1

 

Б. Суботица

55

69,6639

5157

71851

1

 

Добричево

56

1,7046

8583

2926

1

 

Добричево

57

1,6906

5312

1796

1

 

Добричево

58

3,6273

7349

5331

1

 

Добричево

59

4,5983

7408

6813

1

 

Добричево

60

0,5096

7629

777

1

 

Добричево

61

9,354

2755

5154

1

 

Добричево

62

13,005

7491,5

19485

1

 

Крушчица

63

0,7215

6676

963

1

 

Крушчица

64

20,3424

6676

27161

1

 

Крушчица

65

2,6662

6676

3560

1

 

Крушчица

66

6,1454

6413

7134

1

 

Крушчица

67

40,4188

6785

54848

1

 

Крушчица

68

43,956

7566

66512

1

 

Крушчица

69

77,3783

6771

104785,7

1

 

Крушчица

70

0,9028

6676

1205

1

 

Крушчица

71

16,4332

6676

21942

1

 

Крушчица

72

36,755

7564

55603

1

 

Крушчица

73

32,1483

7507

48268

1

 

Крушчица

74

0,2877

6676

384

1

 

Крушчица

75

165,037

1717

56674

1

 

Крушчица

76

6,2869

7629

9592

1

 

Крушчица

77

82,494

6982

115194,6

1

 

Крушчица

78

1,0423

6939

1446

1

 

Крушчица

79

1,7776

6676

2373

1

 

Крушчица

80

0,3978

6676

531

1

 

Крушчица

81

76,9814

5878

90499,33

1

 

Крушчица

82

19,176

6676

25604

1

 

Јасеново

83

1,4858

9643

2865

1

 

Јасеново

84

1,0855

9643

2093

1

 

Јасеново

85

5,2393

8557

8967

1

 

Јасеново

86

21,8834

5747

25153

1

 

Јасеново

87

8,5345

5938

10135

1

 

Јасеново

88

1,2171

9643

2347

1

 

Јасеново

89

1,178

9643

2272

1

 

Јасеново

90

2,2853

9643

4407

1

 

Јасеново

91

1,5206

8851

2691

1

 

Јасеново

92

6,0672

5193

6302

1

 

Јасеново

93

1,2954

5863

1519

1

 

Јасеново

94

44,3125

2119

18781

1

 

Јасеново

95

21,4667

1937

8318

1

 

Јасеново

96

0,6588

2119

279

1

 

Јасеново

97

1,2961

3904

1012

1

 

Јасеново

98

6,7783

3477,5

4714

1

 

Јасеново

99

6,1067

4087

4991

1

 

Јасеново

100

5,6265

9643

10851

1

 

Јасеново

101

6,4309

9643

12403

1

 

Јасеново

102

2,1652

9643

4176

1

 

Јасеново

103

2,1343

9643

4116

1

 

Јасеново

104

0,2945

7692,48

396

1

 

Јасеново

105

0,8724

9125

1592

1

 

Јасеново

106

3,2891

9643

6343

1

 

Јасеново

107

3,6081

9643

6959

1

 

Јасеново

108

7,9971

9643

15423

1

 

Јасеново

109

7,2815

9643

14043

1

 

Јасеново

110

7,3257

9643

14128

1

 

Јасеново

111

6,5513

9643

12635

1

 

Јасеново

112

0,9855

9643

1900

1

 

Јасеново

113

2,8393

9643

5476

1

 

Јасеново

114

0,7352

9643

1418

1

 

Јасеново

115

0,5755

8583

988

1

 

Јасеново

116

1,486

9643

2866

1

 

Јасеново

117

0,9883

9643

1906

1

 

Јасеново

118

2,6435

9643

5098

1

 

Јасеново

119

7,9165

9643

15268

1

 

Јасеново

120

4,0192

9643

7751

1

 

Јасеново

121

5,796

5965

6915

1

 

Јасеново

122

9,0218

9643

17399

1

 

Јасеново

123

12,1562

9643

23444

1

 

Јасеново

124

6,3203

9643

12189

1

 

Јасеново

125

12,7406

9643

24572

1

 

Јасеново

126

4,9585

9372

9294

1

 

Јасеново

127

0,5895

4620

545

1

 

Јасеново

128

43,8647

5034

44163

1

 

Црвена Црква

129

0,7247

1717

249

1

 

Црвена Црква

130

3,7806

2241

1694

1

 

Црвена Црква

131

0,1294

9643

250

1

 

Црвена Црква

132

21,9528

7778

34148

1

 

Црвена Црква

133

39,2851

4750

37321

1

 

Црвена Црква

135

64,2937

2119

27248

1

 

Црвена Црква

136

42,582

5421

46167,4

1

 

Дупљаја

137

37,3981

1342

10037,65

1

 3

Дупљаја

138

9,2372

1493

2758,228

1

 3

Дупљаја

139

6,8737

1526

2097,853

1

 

Дупљаја

140

25,7852

1247

6431

1

 3

Дупљаја

141

14,0661

1335

3757

1

 3

Дупљаја

142

5,8923

1779

2096,48

1

 3

Дупљаја

143

33,9922

1335

9076

1

 2,3

Дупљаја

144

0,0522

5403

56

1

 

Дупљаја

145

0,0745

5403

80

1

 

Дупљаја

146

0,2885

5861

338

1

 

Дупљаја

147

0,1401

6675

187

1

 

Дупљаја

148

0,8387

9643

1617,517

1

 

Дупљаја

149

0,2158

6676

288

1

 

Дупљаја

150

0,8577

6903

1185

1

 

Дупљаја

151

1,0447

6676

1398

1

 

Дупљаја

152

2,5262

5305

2680,298

1

 

Дупљаја

153

10,4927

7622

15995,07

1

3

Дупљаја

154

27,3048

7622

41623,44

1

 3

Дупљаја

155

314,2099

3190

200466

1

2,3

Кусић 1

156

0,0083

5404

10

1

 

Кусић 1

157

2,712

5659

3070

1

 

Кусић 1

158

36,8934

3380

24939,94

1

 

Кусић 1

159

0,2626

5404

284

1

 

Кусић 1

160

62,059

4659

57826,58

1

2

Кусић 1

161

0,6999

3909

381

1

 

Кусић 2

162

17,899

4977

17817

1

 

Кусић 2

163

0,3299

8583

566

1

 

Кусић 2

164

22,6889

7588

34432,67

1

 

Кусић 2

165

0,5715

6866

785

1

 

Кусић 3

166

15,4764

1740

5385,787

1

 

Кусић 3

167

20,7651

1081

4489,415

1

 

Кусић 3

168

41,4916

5820

48296,22

1

 

Кусић 3

169

24,5055

6214

30455

1

 

Кусић 3

170

11,7146

7135

16716,73

1

 

Кусић 3

171

13,2673

6949

18440

1

 

Кусић 3

172

12,8453

1202

3088,01

1

 

Кусић 3

173

5,7056

1081

1233

1

 

Кусић 3

174

29,1999

6415

37465

1

 

Кусић 3

175

65,4914

3895

51017,8

1

 

Кусић 3

176

35,4767

3023

21449,21

1

 

Кусић 3

177

6,2542

6238

7802,74

1

 

Кусић 3

178

6,8005

6676

9080

1

 

Кусић 3

179

56,1329

2964

33275,58

1

 

Кусић 3

180

0,1953

1081

42

1

 

Бан.Паланка 1

181

0,5214

6676

696

1

 

Бан.Паланка 1

182

0,2165

7629

330

1

 

Бан.Паланка 1

183

297,4235

4150

246861,5

1

 2

Бан.Паланка 2

184

0,6488

7867

1021

1

 

Бан.Паланка 2

185

3,0247

3239

1959,401

1

 

Бан.Паланка 2

186

13,3017

5757

15315,58

1

 

Чешко Село

187

0,5264

2575

271

1

 

Чешко Село

188

2,1731

7808

3393

1

 

Чешко Село

189

28,7352

1716

9860

1

 

Калуђерово 1

190

7,2248

6714

9700

1

 

Калуђерово 1

191

38,6591

3612

27927

1

 

Калуђерово 1

192

55,1513

4729

52168

1

 

Калуђерово 1

193

139,6904

3752

104824

1

 

Калуђерово 2

194

28,1277

2238

12592

1

 

Калуђерово 3

195

3,5965

6676

4802

1

 

Врачев Гај 1

196

2,549

1526

778

1

 

Врачев Гај 1

197

3,9484

6213

4906,282

1

 

Врачев Гај 1

198

8,2778

5504

9112

1

 

Врачев Гај 1

199

329,7346

3661

241432

1

2

Врачев Гај 1

200

178,4917

4740

169205

1

 2,3

Врачев Гај 2

201

20,6565

8093

33434

1

 

Врачев Гај 2

202

0,4981

6676

665

1

 

Врачев Гај 2

203

25,8124

5904

30479

1

 

Кајтасово

204

9,1157

1335

2435

1

 

Кајтасово

205

4,2661

1335

1139

1

 

Кајтасово

206

440,0346

1477

129986,2

1

3

Кајтасово

207

10,7008

5523

11820

1

 

Кајтасово

208

29,5041

1506

8884

1

 

УКУПНО

 

4.946,97

       

Парцеле у оквиру јавним надметања које су означене степеном заштите налазе се у заштићеном подручју ПИО“Караш-Нера“ проглашене од стране Покрајинског завода за заштиту природе , због тога што су сачувани предели обрасли биљном вегетацијом и  настањена ретким животињским врстама су : 112,113,115,116,117,118,128,129,130,135,158,173,174 и 177.

 

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Бела Црква, у канцеларији бр 37 сваког радног дана од 10,00 до14,00 часова.

Контакт особа Љиљана Блануша, тел. 013/851-224.

 

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

 

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп и на коришћење може се извршити за све КО дана 05.12.2018.од 9,00 часова.

 

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

–          физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је  власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

–          физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

–          правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

 

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

–          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

–          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

 

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          доказ о месту пребивалишта три године за физичка лица;

–          извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава за  три године;

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–          извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

 

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

 

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

 

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 3, 4 и 5. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун Општинске управе Бела Црква број: 840-733804-34,позив на број 97,53 209, сврха уплате:депозит за учешће на лицитацији.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико понуђена цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да најповољнији понуђач, након отварања понуда, у току надметања, допуни депозит до 50% понуђене цене.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

 

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Бела Црква. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас са потребном документацијом се се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 

 • Адреса: Општина Бела Црква, улица и број:Милетићева бр2., Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Уписати назнаку ПОНУДА-НЕ ОТВАРАТИ
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

IV

 – Рок за подношење пријаве –

 

Рок за подношење документације за пријављивање је до15,00 сати, дана

12.12.2018.године   (среда). Благовременим ће се сматрати све пријаве достављене у писарницу Oпштинск управе општине Бела Црква као и пријаве предате препорученом поштом  до наведеног рока.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп  и на коришћење земљишта из дела I. тачке 1. овог огласа одржаће се у згради Општине Бела Црква, Милетићева бр.2,у великој сали., и то за све КО дана   18.12.2018.године(уторак) са почетком у 9,00 часова.

 

VI

– Плаћање закупнине –

 

Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

 

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде  преко Oпштинске управе општине Бела Црква.

Уколико је период закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине Бела Црква,  на огласној табли Општинске управе Бела Црква и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу општине Бела Црква.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

Број: _____________________                                 НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                                 Томислав Дмитровић

 

Дана: _____________.године                                                           _____________________

 

 

 

 

 

Подели ово:

Архиве