План развоја општине Бела Црква

Доношење Плана Развоја је од великог значаја за развој наше општине. План  је производ  Закона о планском систему и представља огроман корак напред у управљању и планирању, како развојних пројеката, тако и буџета општине. Наиме, законодавац је са пуним правом План развоја поставио на централно место у хијерархији планских докумената и на тај начин ставио јасно до знања да ад хок планирање и имровизација иду у историју. План развоја се доноси за временски период од седам година. Израда Плана развоја је комплексан процес и захтева учешће свих заинтересованих страна, како би биле обухваћене све области од значаја за живот наших суграђана. Процесом израде Плана руководиће координациони тим на челу са председником општине. Председник општине ће формирати радне групе из различитих области, како би оне биле што квалитетније припремљене. Када се припреми нацрт и изврши јавни увид, План развоја општине Бела Црква за период 2021-2028, на предлог општинског већа, долази на усвајање у скупштину. Након његовог усвајања сви документи, почев од буџета општине, па до планова јавних предузећа и установа, се морају ускладити са Планом развоја општине. Укратко, очекује нас велики посао, који ће нам на крају донети документ који ће у наредних седам година бити правац нашег развоја.