ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У СЛУЖБИ РЕЦИКЛАЖЕ

 

giz i grb

 

ПОЗОРИШНА ПРЕДСТАВА У СЛУЖБИ РЕЦИКЛАЖЕ

Општина Бела Црква уз подршку Немачке организације за међународну сарадњу – ГИЗ и Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине организује аудицију за избор глумаца за представу „Чаробно језеро“ у суботу 27.09.2014. у општинском Центру за културу, са почетком у 11 сати. Представа промовишеуспостављање рециклажних острва на 5 локација у граду, где ће грађани у посебне контејнере моћи да одложе папир и картон, ПЕТ и амбалажно стакло.

giz Сав сакупљен материјал биће путем рециклаже поново враћен у употребу. На тај начин смањиће се количина отпада који завршава на депонији, а грађани ће имати лепше и здравије окружење. Ученици Техничке школе „Сава Мунћан“ су у склопу  пројектних активности ГИЗ пројекта ИМПАЦТ израдили  4 жичаних контејнера за селективно сакупљање ПЕТ амбалаже. Како би општина Бела Црква добила већу подршку својих грађана у настојању да уведе раздвајање отпада и поспеши рециклажу, представа ће посебно истицати значај сваког појединца у читавом систему. Сваки гледалац представе  доносиће старе новине, ПЕТ, стаклене флаше и тегле и на лицу места их издвајати у посебне контејнере. Да би грађани знали где могу да одложе наведене врсте отпада на полеђини рачуна за одвожење смећа биће наведене локације рециклажних острва у граду.

Аудиција је намењена ученицима ВИИ и ВИИИ разреда основне школе и И и ИИ разреда средње школе. Око 15 талентованих ученика ће радити на представи у наредна 2 месеца, а премијера представе заказана је за крај године. Млади Беле Цркве ће током наредне године изводити представу на целој територији општине и на тај начин позивати грађане да подрже рециклажу.

Општина Бела Црква ће спојити лепо и корисно, како би своје грађане на забаван и едукативан начин укључила у процес рециклаже и селективног одлагања отпада.  Корист ће бити обострана – мање отпада на депонијама и чистија и здравија Бела Црква.

За информације контактирајте МаријуТапушковић (marija.tapuskovic@giz.de ili 062 330 754)

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH (GIZ) је организација за међународну сарадњу која у име немачког Савезног министарства за економску сарадњу и развој (БМЗ), подржава Србију кроз многобројне билатералне и регионалне пројекте. Као имплементациона организација Владе Савезне Републике Немачке, (GIZ) већ више од 14 година представља поузданог партнера у пружању подршке јавном, приватном и цивилном сектору у Републици Србији. Од 2000. године, Савезна Република Немачка је кроз непосредну помоћ као и путем фондова ЕУ издвојила за Србију 1,4 милијарде евра, што представља највећи појединачни износ развојне помоћи који је нека држава упутила Србији.

Подели ово:

Архиве