Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine DOO Novi Sad

                                        ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

                                                                                                               

Poštovani,

 

Pozivamo Vas da prisustvujete prezentaciji Konkursa koje raspisuje Razvojni fond Autonomne Pokrajine Vojvodine DOO Novi Sad koji će se održati u zgradi opštinske uprave Bela Crkva, ul. Miletićeva br. 2 u velikoj sali dana 03.03.2017. godine (petak) sa početkom u 11 časova.

 

Obaveštavamo Vas da su dana 17.01.2017. usvojeni novi konkursi Razvojnog fonda APV i to:

Za pravna lica i preduzetnike:

· Konkurs za dugoročne kredite za investiciona ulaganja;

· Konkurs za dugoročne kredite za trajna obrtna sredstva;

· Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva;

Za Registrovana poljoprivredna gazdinstva:

· Konkurs za dugoročne kredite za poljoprivredu;

· Konkurs za dugoročne kredite za kupovinu poljoprivrednog zemljišta;

· Konkurs za kratkoročne kredite za obrtna sredstva u poljoprivredi;

Za lokalnu samoupravu:

· Konkurs za kratkoročne kredite za predfinansiranje realizacije projekata sufinansiranih od strane Evropske Unije i bilateralnih donatora

· Konkurs za dugoročne kredite za investiciono opremanje radnih, poslovnih i agroindustrijskih zona kroz sufinansiranje sa lokalnim samoupravama

Od novih uslova posebno izdvajamo:

1. Smanjen odnos potrebne vrednosti hipoteke i iznosa kredita

– 1,5 : 1 ukoliko je obezbeđenje poljoprivredno zemljište

– 2 : 1 ukoliko je obezbeđenje nekretnina ili građevinsko zemljište

2. Mogućnost ručne zaloge na novokupljenu pogonsku mehanizaciju kod kreditiranja registrovanih poljoprivrednih gazdinstava

3. Smanjeni minimalni uslovi kod svih Konkursa

4. Smanjena naknada za obradu kreditnog zahteva (sa 10.000,00 dinara smanjena na 5.000,00 dinara)

 

Predstavnici Razvojnog fonda će Vas upoznati sa sadržajem Konkursa, propisanim uslovima, neophodnom dokumentacijom i odgovoriti na sva vaša pitanja vezano za dobijanje kredita kod ove institucije.

 

 

S poštovanjem,

Подели ово:

Архиве