УЧЕНИЦИ ПОКРЕЋУ РЕЦИКЛАЖУ ПЕТ АМБАЛЖЕ У БЕЛОЈ ЦРКВИ

Ученици техничке школе „Сава Мућан“ из Беле Цркве уз подршку општине и GIZ пројекта IMPACT – Управљање отпадом и отпадним водама, кренули су у реализацију пројекта израде 4 жичана контејнера за сакупљање ПЕТ амбалаже. Ученици заједно са својим професорима су схватили да могу да промене на боље своје окружење тиме што ће поспешити одвојено сакупљанје ПЕТ амбалаже у својој општини. На овакав начин ученици показују своје одговорно понашање према животној средини и активизам. Такође они усавршавају своје вештине и знања, јер ће од уторка 28.01.2014. год. до петка 31.01.2014. год. израдити технички нацрт по коме ће касније израдити контејнере у оквиру своје праксе.

Обзиром да су грађани Беле Цркве добро прихватили идеју за отпочињење селекције отпада, и да у задовољавајућој мери прикупљају и одлажу ПЕТ амбалажу у за то предвиђене контејнере,општина Бела Црква се определила да подржи заједно са ГИЗ ученике у овој акцији.

Акција је осмишљена са идејом да се допринесе повећању степена рециклаже, као и повећању свести грађања о значају правилног одлагања отпада. Након израде контејнери ће бити постављени на локације на основу предлога грађана. Општина Бела Црква ће осмислити и читаву кампању за повећавање степена прикупљања и рециклаже ПЕТ амбалаже. Циљ је да се грађани укључе у акције овакве врсте и допринесу здравијој и лепшој животној средини.

Паралелно са овим акцијом GIZ IMPACT пројекат наставља у овој години мерење количине и састава отпада и отпадних вода, како би се пронашло најисплативије решење за третирање отпада и отпадних вода за грађане и општину. Како је једно од могућих решења и изграња рециклажног дворишта, онда је акција ученика један од видова третирања отпада као ресурса од кога могу да зараде сви и то пре свега здраво окружење без дивљих депонија.

Позивамо и родитеље да се укључе у акцију израде жичаних контејнера и подрже своју децу у изради и каснијем прикупљању ПЕТ амбалаже.

GIZ IMPACT Општински тим Бела Црква

Подели ово:

Архиве