Kонкурс је објављен у дневном листу ,,Новости“ дана 13.02.2023.
Рок за пријаве је 05.03.2023.

Текст Конкурса: Konkurs mediji 2023.

Образац 1: Образац 1 – Пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања

Образац буџета: Образац 1 – Буџет пројекта