ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ П+0 СА ПОМОЋНИМ ОБЈЕКТОМ П+0 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 4320 И 4318/1, К.О. БЕЛА ЦРКВА

Подели ово:

Архиве