2023:

Службени лист 1 – 2023

Службени лист бр. 2 – 2023

Службени лист бр. 3 – 2023

Службени лист бр. 4 – 2023

Службени лист бр. 5-2023 – 1. део – завршни рачун (2)

Службени лист бр. 5-2023 – 2. део – први ребаланс буџета

Службени лист бр. 5-2023 – 3. део

Службени лист бр 6-2023

Службени лист бр 7-2023

Службени лист бр. 8-2023

Службени лист бр. 9-2023

Службени лист број 10 – 2023 први део

Службени лист бр. 10 – 2023 – други део

2022:

Службени лист бр. 1 2022

Службени лист бр. 2- 2022 1. део

Службени лист бр. 2-2022 2. део

Службени лист бр. 3 2022

Службени лист бр. 4 2022

Службени лист бр. 5 2022

Службени лист бр. 6 2022 – 1. деo- завршни рачун

Службени лист бр. 6 2022 – 2. део

Службени лист бр. 6 2022 – 3. део

службени лист број 7

Службени лист број 8 – 1. део – III ребаланс буџета

Службени лист бр. 8 -2022. – 2. део

Службени лист бр. 9 -2022

Службени лист бр. 10 2022 I део – ребаланс буџета-1

Службени лист бр. 10 2022 II део – буџет за 2023. годину

Службени лист број 10 2022 III део

2021:

Сл.лист 1-2021

Сл.лист 2-2021

Сл.лист 3-21

Службени лист 4-2021. 1 део pdf

Службени лист 4-2021. 2 део pdf

Службени лист 4-2021. 3 део pdf

Службени лист 4-2021. 4 део

Службени лист 5-2021

Сл.лист 6 1 део

Сл.лист 6 2 део

Сл.лист 6 3 део

Сл.лист 6 4 део

СЛУЖБЕНИ ЛИСТ 7 2021

Сл.лист 8-2021

Сл.лист 9-2021

Сл.лист 10-2021 I део

Сл. лист бр. 10- 2021 други део

Сл. лист 11 I део

Сл. лист 11 2. део

Сл. лист бр. 12

2020:

Сл.лист 17(2020) први део

Сл.лист 17(2020) други део-Буџет општине Бела Црква за 2021.годину

Сл.лист 18 (2020)