Архива : јун 22, 2020

[embeddoc url=“https://belacrkva.rs/files/2020/06/службени-лист.docx“ download=“all“ viewer=“microsoft“]

На основу члана 63. став 2.Закона о планирању и изградњи  (“Службени гласникРС”, бр. 72 од 3. септембра 2009, бр.81 од 2. октобра 2009 – исправка, бр.64 од 10. септембра 2010 – УС, бр.24 од 4. априла 2011, бр.121 од 24. децембра 2012, бр.42 од 14. маја 2013 – УС, бр.50 од 7. јуна 2013 – […]

ОБАВЕШТЕЊЕ О ИЗДАТОМ  НОВОМ НАЛОГУ ЗА СУЗБИЈАЊЕ  КРПЕЉА   Обавештавамо јавност да је Општинска управа Бела Црква поновила Налог за  дезинсекцију „ЕКО-САН  ПЛУС“ ДОО из Земунa за извршење услуге сузбијања крпеља на јавним зелени површинама на територији општине Бела Црква. У периоду од  22.06.2020. године до 15.07.2020. године уколико дозволе временски услови на основу Уговора […]

Архиве