JAVNI UVID PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PREDELOM IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ – NERA“ ZA PERIOD 2016 – 2025. GODINA

 

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva“

Bela Crkva, Proleterska br.2

Tel/faks: 013/851 – 428, 013/852 – 148, 013/ 853 – 997

Broj:

Dana:

 

 

U skladu sa članom 54. Zakona o zaštiti prirode („Službeni glasnika RS“, br. 36/09, 88/10 i 91/10 – ispravka),

 

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva“  o g l a š a v a

 

 

JAVNI UVID

 

PREDLOGA PLANA UPRAVLJANJA PREDELOM IZUZETNIH ODLIKA „KARAŠ – NERA“ ZA PERIOD 2016 – 2025. GODINA

 

 1. Javni uvid predloga Plana upravljanja Predelom izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ za period 2016 – 2025. Godina održaće se u trajanju od 30 dana, od 14. decembra 2015. godine do 14. januara 2016. Godine.

 

Javno preduzeće „Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva“ (u daljem tekstu: Upravljač), koja na osnovu  Pokrajinske skupštinske odluke o zaštiti predela izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ („Sl. list AP Vojvodine“, br. 14/2015) vrši poslove upravljanja tim zaštićenim predelom, izradilo je i stavlja na javni uvid Predlog Plana upravljanja Predelom izuzetnih odlika „ Karaš – Nera“ za period 2016- 2025. Godina (u daljem tekstu: Predlog Plana upravljanja) shodno odredbama čl. 51 – 54. Zakona o zaštiti prirode.

Predlog Plana upravljanja biće izložen i dostupan na uvid svakog radnog dana od 9:00 do 12:00 časova u prostoriji Upravljača, Proleterska br. 2 ( JP „Direkcija za izgradnju opštine Bela Crkva“), 26340, Bela Crkva.

Fizička i pravna lica mogu u toku trajanja javnog uvida, zaključno sa 14. januarom 2016. godine, dostaviti Upravljaču u pisanoj formi pitanja, predloge i primedbe na Predlog Plana upravljanja, poštom  ili lično.

 

 1. Prezentacija Plana upravljanja Predelom  izuzetnih odlika „Karaš – Nera“ održaće se u sredu 23. decembra 2015. godine, sa početkom u 13:00 časova u velikoj sali  zgrade opštinske Uprave  u Beloj Crkvi.

 

Obaveštenje o Javnom uvidu dostavlja se:

 

 1. Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Radnička 20a, 21000 Novi Sad
 2. Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Bulevar Mihajla Pupina 16, 231000 Novi Sad
 3. „BC  INFO“ DOO, ul.Proleterska, Bela Crkva
 4. Načelnik opštinske Uprave Bela Crkva, Tomislav Dmitrović
 5. Mobil-pro, internet portal opštine Bela Crkva, mikica@mobilpro.rs
 6. Olivera Rajin Arnovljević, samostalni stručni saradnik za zaštitu životne sredine ,opštinska Uprava  Bela Crkva
 7. Milena Živanović, ekološki inspektor, opštinska Uprava Bela Crkva
 8. Udruženje građana „Aurora“, Bela Crkva, 1. Oktobra 24, Bela Crkva
 9. Ekološko udruženje građana „Arenaria“, Masarikova 42, Bela Crkva
 10. Poljočuvarska služba opštine Bela Crkva, opštinska Uprava Bela Crkva
 11. ŠG „Banat“ Pančevo, ŠU „Banatski Karlovac“ deo uprave Bela Crkva, Svetosavska 1, Bela Crkva
 12. Jovan Bradvarović, šumarsko-lovni inspektor, Trg Ruskih kadeta br.1, Bela Crkva
 13. Vršačka kula,novinsko izdavačko društvo DOO,26300 vršac,Sterijino sokače bb, mail:vrsackakula@ mts.rs

 

 

 

 

 

 

DIREKTOR

Šiman Irović,dipl.inž.saobraćaja

_____________________________________

 

Подели ово:

Архиве