Архива : октобар 2016

Прелиминарни резултати другог мерења квалитета ваздуха на локацији САФ-метал, Језерска бб у Белој Цркви izvestaj-b-crkva

Извештај о испитивању воде у белоцркванским језерима од 29.07.2016. године са две локације, Главно градско језеро-купалиште и Врачевгајско језеро- купалиште. 2016-07-29-merenja-vracevgajsko-jezero 2016-07-29-merenja-glavno-gradsko-kupaliste-1

Информација покрајинског еколошког инспектора за преузимање: amds00894 amds00895 amds00891 amds00892  

  Република Србија Аутономна Покрајина Војводина Општина Бела Црква Комисија за јавну набавку Број:07/2016 Дана:14.10.2016.године БЕЛА ЦРКВА   Нa основу члaнa 55. стaв 1. тaчкa 2), 57. и 60. Зaконa о јaвним нaбaвкaмa („Службени гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Општина Бела Црква, објављује П О З И В   З А   П О Д […]

Извештај 24-часовног мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Белој Цркви која су  обављена дана 07.10.2016 године. (параметри узорковања и испитивања: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и суспендоване честице фракције ПМ10 са накнадном анализом на садржај тешких и токсичних метала, као и полицикличних ароматичних угљоводоника – бензо(а)пирен) на локацијама САФ Метал (бивши ФКШП „25 Мај“), ул. Језерска б.б и […]

Прелиминарни резултати 24-часовног мерења квалитета амбијенталног ваздуха у Белој Цркви која су  обављена дана 07.10.2016 године. (параметри узорковања и испитивања: сумпор-диоксид, азот-диоксид, чађ и суспендоване честице фракције ПМ10) на локацијама САФ Метал (бивши ФКШП „25 Мај“), ул. Језерска б.б и Зграда Општине Бела Црква, ул. Милетићева бр.2.   Коначан Извештај о испитивању квалитета ваздуха на […]

Архиве