ЈАВНИ КОНКУРС за суфинансирање уградње соларних панела за производњу електричне енергије на породичним кућама и унапређење термотехничког система путем уградње калориметара, циркулационих пумпи, термостатских вентила и делитеља топлоте на територији општина Бела Црква за 2022. годину

Текст Јавног конкурса: model JP1-22JPsolari_final

КОНАЧНА ЛИСТА ДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА (ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА) У СПРОВОЂЕЊУ МЕРА ЕНЕРГЕТСКЕ САНАЦИЈЕ СТАМБЕНИХ ОБЈЕКАТА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ БЕЛА ЦРКВА: Коначна ранг листа привредници панели

Прилози који су саставни део пријаве:

Прилог 1 Prijavni obrazac

прилог 3 final

Прилог 4 Општи услови и брошура prilog

Prilog 5 -broshura_za_domacinstva_web

Prilog 6 – kopija racuna sa obelezenom odobrenom snagom-ispravljeno

Prilog 7 Model ugovora o potpunom snabdevanju sa neto merenjem 1

Прилог 8 Izjava JLK za preuzimanje informacija od vaznosti za Javni poziv 3-21

Прилог 9 -Сагласност – final

Подели ово:

Архиве