ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ЈАВНИ УВИД ЗАХТЕВА ЗА ОДЛУЧИВАЊЕ О ПОТРЕБИ ПРОЦЕНЕ УТИЦАЈА

НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ПРОЈЕКТА – Реконструкцију постојећег
система за наводњавање „ Доње поље“, 85 hа

 

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта – ПИК „Јужни Банат“,ул.Екстравилан бб,  Бела Црква, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта – реконструкцију постојећег система за наводњавање „ Доње поље“, 85 hа, на кат.парцелама број: KО Црвена Црква, 825/1, 825/2, 826/1, 826/2, 826/3, 826/4, 827, 828, 829, 830, 831/1, 831/2, 832, 833/1, 833/2, 834, 835, 836, 837, 839/1, 839/2, 839/3, 840, 841, 842, 843, 844/1, 844/2, 845, 846, 847, 848, 901, 902/2, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925/1, 925/2, 925/3, 926, 927, 928, 929, 930/1, 930/2, 930/3, 930/4, 930/5, 931, 932, 933, 934, 935, 936/1, 936/2, 937/1, 937/2, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947/1, 947/2, 947/3, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954 и KО Врачев Гај 1,  4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4274, 4279, 4273, на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, канцеларија бр. 40, од 21.03.2022. године, закључно са 30.03.2022.године, сваког радног дана од 10 до 13 часова.

 

У наведеном периоду, заинтересована јавност може  доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве