ЈАВНО НАДМЕТАЊЕ ЗА ДАВАЊЕ НА ПРИВРЕМЕНО КОРИШЋЕЊЕ ЛОКАЦИЈА НА ГЛАВНОМ БЕЛОЦРКВАНСКОМ ЈЕЗЕРУ РАДИ ПОСТАВЉАЊА МАЊИХ МОНТАЖНИХ ОБЈЕКАТА ПРИВРЕМЕНОГ КАРАКТЕРА

Текст огласа: оглас(1)

Програм: програм главно језеро

Подели ово:

Архиве