ЈАВНУ ПРЕЗЕНТАЦИЈУ УРБАНИСТИЧКОГ ПРОЈЕКТA ЗА ПОТРЕБЕ УРБАНИСТИЧКО-АРХИТЕКТОНСКЕ РАЗРАДЕ ЛОКАЦИЈЕ ЗА ПОСТАВЉАЊЕ ПОСЛОВНОГ ОБЈЕКТА САМОУСЛУЖНЕ АУТОПЕРИОНИЦЕ П+0 НА КАТАСТАРСКОЈ ПАРЦЕЛИ БРОЈ 10915, К.О. БЕЛА ЦРКВА

Подели ово:

Архиве