О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

буцет

У складу са чланом 10. Закона о процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр. 135/2004 и 36/2009) Општинска управа Бела Црква, Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове,  објављује:

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

 

Обавештава се јавност да је носилац пројекта ,,VIP mobile“ d.o.o.,Beograd( сада А1 Srbija d.o.o.Beograd), Милутина Миланковића 1ж, Нови Београд, поднео  Општинској управи Бела Црква, Одељењу за урбанизам, привреду и инспекцијске послове  Захтев за одлучивање о потреби процене утицаја на животну средину Пројекта-РАДИО-БАЗНЕ СТАНИЦЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ ,,PA_Kruščica“ – BА1038ˍ01 у Крушчици  на адреси, ул. Саве Мунћана бр.40 (постављање кабинета са радио опремом и антенски систем базне станице у звонику римокатоличке цркве Светог Вацлава), на катастарској парцели број: 8, К.О Крушчица,  на територији општине Бела Црква.

 

Увид у податке и документацију из захтева насиоца пројекта, може се извршити у просторијама Општинске управе Бела Црква, Милетићева 2, у канцеларији бр. 40, од дана оглашавања у средствима јавног информисања, сваког радног дана од 10 до 14 часова.

 

У року од 10 дана од дана објављивања овог обавештења, заинтересована јавност може доставити писано мишљење овом органу, о захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја предметног пројекта на животну средину.

 

Ово одељење ће у року од 10 дана од дана истека рока из става 3. овог обавештења донети одлуку о томе да ли је за предложени  пројекат потребна израда студије на животну средину, о чему ће благовремено обавестити јавност.

 

 

Одељење за урбанизам, привреду и инспекцијске послове
Општинске управе Општине Бела Црква

Подели ово:

Архиве