Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica

logo_ipa_sr Oktobra meseca 2012. godine, otpočela je realizacija projekta iz Programa prekogranične saradnje Rumunija – Republika Srbija, pod nazivom „Oživljavanje prekograničnog turizma kroz inovativne usluge za dobrobit lokalnih zajednica” – BanaTour. Projekat obuhvata istorijski region Banata sa obe strane granice (Timiš i Karaš-Severin u Rumuniji, i Severni, Srednji i Južni Banat u Srbiji) koji poseduje značajan potencijal za razvoj rekreativno-sportskog, kulturno-istorijskog, banjsko-zdravstvenog i seoskog turizma.

Opšti Cilj projekta je podizanje ekonomske konkurentnosti u pograničnoj oblasti, kroz strateški pristup promociji prekogranične turističke ponude i prirodnih i kulturno-istorijskih potencijala za dobrobit lokalnih zajednica i primenu najsavremenijih inovativnih alata i usluga. Ovo želimo da postignemo kroz formiranje i aktiviranje novih regionalnih entiteta u sektoru turizma, široke mreže javnih i privatnih turističkih subjekata i kreiranje integrisanog paketa dodatne vrednosti alata i usluga, a sve uz podršku lokalne uprave u pravcu uspostavljanja i održavanja zajedničkog prekograničnog turističkog brenda.

Jedan od najvažnijih rezultata projekta svakako jeste formiranje Regionalne turističke organizacije u Kovačici, koja će zajedno sa Regionalnom turističkom kancelarijom u Temišvaru biti nosilac promocije i podrške razvoja turizma u Banatu. Ova dva entiteta će razvijati i sprovoditi projekte koji će imati realan uticaj na benifite lokalnih zajednica i njihov društveno ekonomski razvoj.

Подели ово:

Архиве