Архива : Пројекти

ОБАВЕШТЕЊЕ О поднетом захтеву за одлучивање о потреби процене утицаја

Република Србија Aутономна Покрајина Војводина ОПШТИНСКА УПРАВА Општина Бела Црква

У складу са чланом 10. и 11. Закона о процени

На основу члана 50. Закона о планирању и изградњи („Службени

Архиве