Покрајински фонд за развој пољопривреде

Покрајински фонд за развој пољопривреде расписао је следеће

КОНКУРСЕ:

1.    за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне)   у пољопривреди у 2014. години

2.    за доделу кредита за набавку основног стада у овчарству и козарству у 2014 години

3.    за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2014. Години

4.    за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2014 години

5.    за доделу кредита за изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса, подних складишта) у 2014. Години

 6.   за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2014. години

Средства ће се додељивати пољопривредним газдинствима –  физичким лицима са подручја АП Војводине,уписаним у Регистар пољопривредних газдинстава.

Кредити ће бити одобравани са каматном стопом од 2% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле

Пријаве се могу преузети у Покрајинском фонду за развој пољопривреде у Новом Саду,    општинским канцеларијама, као и на сајту: www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

 

        Конкурс је отворен од 31. августа 2014. до 29. септембра 2014. године. Непотпуне и неблаговремене пријаве се неће узети у разматрање.

Пријаву са траженом документацијом доставити искључиво поштом на адресу:

Покрајински фонд за развој пољопривреде

21000 Нови Сад

Булевар Михајла Пупина 6

са назнаком “ За конкурс“

Све додатне информације могу се добити на телефон: 021/557-451

Текст конкурса и пријаву можете преузети на сајту Покрајинског фонда за развој пољопривреде:

www.fondpolj.vojvodina.gov.rs

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нове пољопривредне механизације (погонске, прикључне) у пољопривреди у 2014. години.

Текст конкурса      Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку основног стада у овчарству и козарству у 2014.

Текст конкурса      Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових заштићених башта (пластеници, стакленици) и опреме у њима у 2014. години.

Текст конкурса     Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку нових противградних мрежа у вишегодишњим засадима воћа и винограда у 2014 години.

Текст конкурса     Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за изградњу нових објеката намењених складиштењу житарица (силоса, подних складишта) у 2014.

Текст конкурса      Пријава

КОНКУРС за доделу кредита за набавку квалитетне телади за тов у 2014. години.

Текст конкурса      Пријава

 

Подели ово:

Архиве