ЈАВНИ ОГЛАС ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

 

На основу члана 64. став 3. Закона о пољопривредном земљишту («Сл.гласник РС», број 62/06, 69/08-др закон, 41/09 и 112/2015) и члана 3 Одлуке о одређивању надлежног органа за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини («Сл.лист општине Бела Црква » број 3  / 2014), начелник општине Бела Црква је дана ____________ године, донео

 

                        ОДЛУКУ

О РАСПИСИВАЊУ ЈАВНОГ ОГЛАСА ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ

У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

и расписује

                       О Г Л А С

ЗА ЈАВНУ ЛИЦИТАЦИЈУ

ЗА ДАВАЊЕ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОЉОПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У ДРЖАВНОЈ СВОЈИНИ У У ОПШТИНИ БЕЛА ЦРКВА

I

– Предмет јавног надметања –

 

 1. Расписује се оглас за јавну  лицитацију у првом кругу за давање у закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у општини  Бела Црква у следећим катастарским општинама:

 

КО

Број јавног надметања

Површина (ха, ари, м2)

Почетна цена

Депозит

Период закупа

Степен заштите

( дин / ха)

(дин) 20%

(год)

Бела Црква

1

0,5959

3000

400

1

Бела Црква

2

12,8767

11300

29100

1

Бела Црква

3

21,3379

14700

62800

1

Бела Црква

4

13,5694

14700

39900

1

Бела Црква

5

142,832

14500

413400

1

Бела Црква

6

4,8371

14700

14300

1

Бела Црква

7

66,756

10600

140300

1

Гребенац

8

4,9413

10200

10100

1

Гребенац

9

4,0413

18600

15100

1

Гребенац

10

4,033

18600

15000

1

Гребенац

11

4,712

12100

11400

1

Гребенац

12

17,3204

15600

53800

1

Гребенац

13

0,76

12900

2000

1

Гребенац

14

0,755

14000

2200

1

Гребенац

15

0,3877

18600

1500

1

Гребенац

16

1,4559

16600

4900

1

Гребенац

17

7,9978

3600

5700

1

Гребенац

18

2,0986

3800

1600

1

Гребенац

19

37,9752

13200

100000

1

Гребенац

20

9,6315

15200

29200

1

Гребенац

21

2,7833

16900

9400

1

Гребенац

22

3,9297

18600

14600

1

Гребенац

23

3,9445

18600

14700

1

Гребенац

24

2,7382

18600

10200

1

Гребенац

25

4,7785

18600

17700

1

Гребенац

26

28,0347

15100

84600

1

Гребенац

27

0,7513

14100

2200

1

Гребенац

28

4,325

13000

11200

1

Гребенац

29

3,9596

13400

10600

1

Гребенац

30

3,9031

13200

10300

1

Гребенац

31

5,975

13400

16100

1

Гребенац

32

4,7552

13200

12600

1

Гребенац

33

3,8351

13000

10000

1

Гребенац

34

278,0317

3200

176900

1

Гребенац

35

267,4803

2600

137600

1

Б. Суботица

36

4,6487

12500

11600

1

Б. Суботица

37

4,804

9600

9200

1

Б. Суботица

38

3,1801

3900

2500

1

Б. Суботица

39

11,7669

13500

31600

1

Б. Суботица

40

1,3576

16000

4400

1

Б. Суботица

41

0,6209

16600

2100

1

Б. Суботица

42

2,3786

3900

1900

1

Б. Суботица

44

1,1998

14500

3500

1

Б. Суботица

45

3,0958

16600

10300

1

Б. Суботица

46

5,0162

4500

4500

1

Б. Суботица

47

15,3904

12200

37300

1

Б. Суботица

48

4,9314

14300

14100

1

Б. Суботица

50

67,8324

5100

68000

1

Добричево

51

1,7026

16600

5700

1

Добричево

52

1,6423

12300

4100

1

Добричево

53

3,6508

14200

10400

1

Добричево

54

4,5909

14300

13200

1

Добричево

55

0,5144

14700

1600

1

Добричево

56

9,2976

5400

10000

1

Добричево

57

13,0577

11600

30200

1

Крушчица

58

0,3014

12900

800

1

Крушчица

59

0,5708

12900

1500

1

Крушчица

60

23,0086

12900

59200

1

Крушчица

61

7,0834

11700

16500

1

Крушчица

62

40,4188

13100

105700

1

Крушчица

64

77,37832

14300

221000

1

Крушчица

65

15,7602

12900

40600

1

Крушчица

66

16,4332

12900

42300

1

Крушчица

67

36,755

14600

107100

1

Крушчица

69

0,8276

12900

2200

1

Крушчица

70

259,8386

5400

276400

1

Јасеново

72

2,5036

18600

9300

1

Јасеново

73

6,8448

18600

25500

1

Јасеново

74

9,0218

18600

33600

1

Јасеново

75

6,3203

18600

23500

1

Јасеново

76

12,7406

18600

47400

1

Јасеново

77

24,9125

18400

91500

1

Јасеново

78

1,5702

8700

2800

1

Јасеново

79

1,253

15100

3800

1

Јасеново

80

0,8211

18600

3100

1

Јасеново

81

1,2517

12500

3200

1

Јасеново

82

5,2393

16500

17300

1

Јасеново

83

13,3342

18600

49600

1

Јасеново

84

4,0192

18600

15000

1

Јасеново

85

0,5895

14500

1800

1

Јасеново

86

6,8972

18600

25700

1

Јасеново

87

7,9971

18600

29800

1

Јасеново

88

7,2815

18600

27100

1

Јасеново

89

7,3257

18600

27300

1

Јасеново

90

6,5513

18600

24400

1

Јасеново

91

6,612

18600

24600

1

Јасеново

92

6,4309

18600

23900

1

Јасеново

93

5,0045

18600

18600

1

Јасеново

94

0,7352

18600

2800

1

Јасеново

95

3,6203

18600

13500

1

Јасеново

96

4,1945

11900

10000

1

Јасеново

97

2,0332

9100

3700

1

Јасеново

98

8,8632

3200

5600

1

Јасеново

99

84,9708

4700

79300

1

Црвена Црква

100

0,7247

3400

500

1

Црвена Црква

101

3,7806

4400

3300

1

Црвена Црква

102

0,1294

18600

500

1

Црвена Црква

103

21,9528

15000

65800

1

Црвена Црква

104

163,6189

5000

161200

1

Дупљаја

105

37,3981

2500

18600

1

Дупљаја

106

9,2372

2600

4700

1

Дупљаја

107

6,8737

3000

4100

1

Дупљаја

108

25,7852

2500

12400

1

Дупљаја

109

14,0661

2600

7300

1

Дупљаја

110

5,8923

3000

3500

1

Дупљаја

111

33,9922

2600

17500

1

Дупљаја

112

0,0522

10500

200

1

Дупљаја

113

0,0745

10500

200

1

Дупљаја

114

0,2885

11300

700

1

Дупљаја

115

0,1401

12900

400

1

Дупљаја

116

0,8387

18600

3200

1

Дупљаја

117

0,2158

12900

600

1

Дупљаја

118

0,8577

13400

2300

1

Дупљаја

119

1,0447

12900

2700

1

Дупљаја

120

2,5262

11300

5700

1

Дупљаја

121

10,4927

3000

6200

1

Дупљаја

122

313,6553

3100

188800

1

Кусић 1

123

0,2715

12900

700

1

Кусић 1

124

0,4316

100

100

1

Кусић 1

125

2,712

10900

6000

1

Кусић 1

126

36,8934

7300

53800

1

Кусић 1

127

0,2626

10500

600

1

Кусић 1

128

59,336

6000

71100

1

Кусић 2

129

18,2289

8000

29200

1

Кусић 2

130

23,2604

15300

71200

1

Кусић 3

131

15,4764

3100

9500

1

Кусић 3

132

20,7651

2100

8700

1

Кусић 3

133

41,4916

11600

95700

1

Кусић 3

134

24,5055

12000

58700

1

Кусић 3

135

11,7146

13800

32200

1

Кусић 3

136

13,2673

13400

35600

1

Кусић 3

137

12,8453

2400

6000

1

Кусић 3

138

5,7056

2100

2400

1

Кусић 3

139

29,1999

12400

72200

1

Кусић 3

140

65,4914

8400

108900

1

Кусић 3

141

36,7215

6200

45600

1

Кусић 3

142

6,2542

12100

15100

1

Кусић 3

143

6,8005

12900

17500

1

Кусић 3

144

56,1329

6300

70300

1

Кусић 3

145

0,1953

2100

100

1

Бан.Паланка 1

146

0,5214

12900

1400

1

Бан.Паланка 1

147

0,2165

14700

700

1

Бан.Паланка 1

148

292,7889

3100

180000

1

Бан.Паланка 2

149

0,6488

15200

2000

1

Бан.Паланка 2

150

3,0247

7200

4400

1

Бан.Паланка 2

151

13,2958

13300

35400

1

Чешко Село

152

0,5264

5000

600

1

Чешко Село

153

2,1731

15100

6600

1

Чешко Село

154

28,7352

3400

19000

1

Калуђерово 1

155

7,5567

13000

19600

1

Калуђерово 1

156

38,6591

6900

53300

1

Калуђерово 1

157

55,1513

9200

100600

1

Калуђерово 1

158

139,6904

5700

159300

1

Калуђерово 2

159

28,1277

4400

24300

1

Калуђерово 3

160

4,7474

12900

12300

1

Врачев Гај 1

161

3,1281

5600

3500

1

Врачев Гај 1

162

3,3693

13800

9300

1

Врачев Гај 1

163

332,2344

3500

229300

1

Врачев Гај 2

164

21,1546

15600

65700

1

Врачев Гај 2

165

25,8124

7600

38900

1

Кајтасово

166

396,7962

2700

212600

1

УКУПНО

4406,094

Лицитациони корак износи 1.000,00 динара.

 

2. Увид у документацију: графички преглед катастарских парцела по катастарским општинама и списак парцела по формираним јавним надметањима (комплексима), која су предмет издавања у закуп и на коришћење, може се извршити у згради Општине Бела Црква у канцеларији бр.37,сваког радног дана од 10,00 до 12,00 часова.

Контакт особа Биљана Јовановић, тел.851-224

3. Земљиште из овог огласа даје се у виђеном стању.

4. Обилазак пољопривредног земљишта, које се даје у закуп може се извршити:               за све КО дана  30.09.2016. од 9.00 часова.

5. Уколико након расписивања Огласа за јавно надметање за закуп и на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини дође до промена површине из огласа по било ком законском основу, даљи поступак давања пољопривредног земљишта у закуп и на коришћење ће се спровести само за тако утврђену површину земљишта.

6. Све трошкове који настану по основу закупа и коришћења пољопривривредног земљишта у државној својини сноси лице које добије то земљиште у закуп, односно на коришћење.

7. Земљиште из овог Огласа даје се у закуп и на коришћење искључиво за пољопривредну производњу, не може се користити у друге сврхе.

8. Пољопривредно земљиште у државној својини груписано у јавна надметања означена * и ** у табели тачке 1. овог огласа није било издато најмање последње три агроекономске године и није било предмет коришћења.

9.  Земљиште из овог огласа не може се давати у подзакуп.

 

II

– Услови за пријављивање на јавно надметање-

 

1.  Право учешћа у јавном надметању за давање у закуп пољопривредног земљишта у државној својини има:

 

–          физичко лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године у катастарској општини на којој се налази земљиште које је предмет закупа и које је је власник најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта;

–          физичко лице – уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, са пребивалиштем најмање три године на територији јединице локалне самоуправе која спроводи јавно надметање, а чија се парцела граничи са земљиштем у државној својини које је предмет закупа;

–          правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу најмање три године, које је власник пољопривредног земљишта најмање 10 ха у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа и има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада та катастарска општина.

2. Право учешћа у јавном надметању за давање на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за бројеве јавних надметања означених * и ** у табели тачке 1. овог огласа има:

–          физичко и правно лице које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу-за пољопривредну производњу;

–          физичко и правно лице које које је уписано у Регистар пољопривредних газдинстава и налази се у активном статусу, уз обавезу да у року наведеном у уговору о коришћењу прибаве одобрење за инвестиционе радове које даје Министарство и то у складу са чланом 67. Закона о пољопривредном земљишту- за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства.

3. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за закуп пољопривредног земљишта у државној својини понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–           доказ о месту пребивалишта у последње три године за физичка лица;

–           извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) као доказ да има седиште на територији јединице локалне самоуправе којој припада катастарска општина у којој се налази земљиште које је предмет закупа за правна лица;

–           потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава у последње три године;

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 0,5 ха пољопривредног земљишта за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности и катастарски план као доказ о власништву пољопривредног земљишта које се граничи са земљиштем које је предмет закупа за физичка лица (не старији од шест месеци);

–           извод из јавне евиденције о непокретности као доказ о власништву најмање 10 ха пољопривредног земљишта правног лица у катастарској општини у којој се налази земљиште које је предмет закупа (не старији од шест месеци).

4. Испуњеност услова за пријављивање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу за бројеве јавних надметања означених * у табели тачке 1. овог огласа понуђач доказује фотокопијама следећих докумената:

–          фотокопијом  личне карте или очитаном личном картом за личне карте са чипом за физичка лица, односно, фотокопијом извода из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) за правна лица;

–          потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава.

5. Испуњеност услова за пријављивање на јавно надметање за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства понуђач за бројеве јавних надметања означених ** у табели тачке 1. овог огласа доказује фотокопијама следећих докумената:

–      потврда о активном статусу у Регистру пољопривредних газдинстава;

–    за правна лица – извод из привредног регистра (не старији од шест месеци до дана објављивања огласа) са податком да је лице регистровано за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства и енергетска дозвола односно сагласност надлежног органа, коју доставља најкасније у року од две године од дана закључења Уговора о коришћењу са Министарством пољопривреде и заштите животне средине;

–    за физичка лица Уговор са произвођачем енергије кога снабдева сировином, а који има  енергетску дозволу односно сагласност надлежног органа;

6. Понуђачи су дужни да пре почетка јавног надметања доставе  оригинале докумената из тачке 2. овог одељка на увид  Комисији за спровођење поступка јавног надметања. Најповољнији понуђач је дужан да након закључења записника са јавног надметања, преда оригинале докумената из тачке 2. овог одељка Комисији за спровођење поступка јавног надметања, која разматра документацију и утврђује испуњеност услова из овог огласа.

7. Понуђач или његов овлашћени представник дужан је да присуствује јавном надметању, у супротном се сматра да је одустао од јавног надметања.

8. Овлашћени представник понуђача дужан је да достави оверено пуномоћје од стране надлежног органа Комисији за спровођење поступка јавног надметања пре почетка јавног надметања. Овлашћени представник може заступати само једног понуђача на јавном надметању.

9. Понуђачи су дужни да заједно са пријавом за јавно надметање доставе доказ о уплати депозита у тачном динарском износу наведеном у табели тачке 1. овог огласа,

за свако јавно надметање појединачно, на рачун рачун Општинске управе Бела Црква , број: 840-733804-34,позив на број. 97 – 53 209, сврха уплате: депозит за учешће на лицитацији.

10. Свим понуђачима, осим најповољнијем, уплаћени депозит ће се вратити  након јавног надметања. Најповољнијем понуђачу депозит ће бити урачунат у годишњу закупнину. У случају да најповољнији понуђач одустане од своје понуде депозит се не враћа. Депозит се не враћа ни понуђачу који је одлуком Комисије за спровођење поступка јавног надметања удаљен са јавног надметања због нaрушaвaња рeда и дисциплине.

11. Уколико излицитирана цена прелази двоструки износ почетне цене, потребно је да сви понуђачи који настављају надметање, допуне депозит до 50% излицитиране цене. Надметање се наставља после уплате депозита.

12. Јавнo надметање ће се одржати уколико буде благовремено достављена најмање  једна пријава.

13. Право закупа и коришћења пољопривредног земљишта у државној својини немају правна и физичка лица уписана у Регистар пољопривредних газдинстава која:

 

1) су у пасивном статусу;

2) нису испунила све обавезе из претходних или текућих уговора о закупу пољопривредног земљишта у државној својини;

3) су извршила ометање поседа пољопривредног земљишта у државној својини;

4) су нарушавала несметано одвијање било ког дела поступка јавног надметања приликом давања пољопривредног земљишта у државној својини у закуп;

5) су бесправно користила пољопривредно земљиште у државној својини;

6) су дала закупљено пољопривредно земљиште у државној својини у подзакуп.

 

III

– Документација за пријављивање на јавно надметање –

 1. формулар за пријављивање (попуњен у целости и потписан);
 2. доказ о уплати депозита;
 3. за закуп пољопривредног земљишта у државној својини документацију наведену у делу II тачка 3. овог огласа;
 4. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за пољопривредну производњу документацију наведену у делу II тачка 4. овог огласа;
 5. за коришћење пољопривредног земљишта у државној својини за производњу енергије из обновљивих извора од биомасе и сточарства документацију наведену у делу II тачка 5. овог огласа;

Формулар пријаве и адресиране коверте, односно штампане налепнице са адресом општине, се могу преузети сваког радног дана на писарници општине Бела Црква. Потребно је да се понуђач благовремено упозна са саржајем формулара пријаве.

Пријава на оглас се подноси у затвореној коверти на којој мора да пише:

На предњој страни:

 • Адреса: Општина Бела Црква ,улица и број:Милетићева бр.2,
 • Комисији за спровођење поступка давања у закуп пољопривредног земљишта у државној својини
 • Број јавног надметања ____ (навести и КО)

На задњој страни:

 •  име и презиме/назив и адреса понуђача

Заједно са пријавом на оглас доставља се наведена документација.

 

IV

– Рок за подношење пријаве –

Рок за подношење документације за пријављивање је до 15,00 сати, дана 10.10.2016.године (петак). Благовременим ће се сматрати све пријаве које стигну у писарницу Oпштинске управе општине Бела Црква до наведеног рока, без обзира на начин достављања.

Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.

V

– Јавно надметање –

Јавно надметање за давање у закуп земљишта из  дела I тачке 1. овог Огласа одржаће се у згради Општине Бела Црква , Милетићева 2 , велика сала,

За све КО дана  11.10.2016.године (уторак) са почетком у 9,00 часова .

VI

– Плаћање закупнине –

            Закупнина ће бити прерачуната у eвре по средњем курсу Народне банке Србије на дан јавног надметања.

Закупнина се плаћа унапред у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

                                                                             VII

– Уплата закупнине и средства обезбеђења плаћања –

Најповољнији понуђач је у обавези да у року од 8 дана од правноснажности одлуке достави доказ о уплати закупнине у износу утврђеном правоснажном одлуком о давању у закуп пољопривредног земљишта у државној својини, умањеном за износ уплаћеног депозита, које ће доставити Министарству пољопривреде и заштите животне средине  преко Oпштинске управе општине Бела Црква.

Уколико је преиод закупа дужи од једне године, закупнина се плаћа најкасније до 30.септембра за сваку наредну годину закупа, а уз уплатницу за прву годину закупа потребно је доставити и :

 • гаранцију пословне банке у висини годишње закупнине пољопривредног земљишта или
 • уговор о јемству између Министарства као повериоца и правног лица као јемца или
 • доказ о уплати депозита у висини једне годишње закупнине као средство обезбеђења плаћања закупнине, а који ће се у случају редовног плаћања рачунати као плаћена закупнина за последњу годину закупа

Ову одлуку објавити у службеном гласилу општине Бела Црква, на огласној табли Општинске управе Бела Црква и месним канцеларијама, и на веб страни, с тим што ће се рок за подношење пријава рачунати од дана објављивања у службеном гласилу општине Бела Црква.

 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА БЕЛА ЦРКВА

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

 

Број: 320-42/2016-02                                                НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ  УПРАВЕ

Дмитровић Томислав

Подели ово:

Архиве