У Белој Цркви постоје више Не-владиних организација, што домаћих што међународних, и свака на свој начин учествује у развоју Беле Цркве и развоју свести грађанства о напредном и савесном друштву.

Не-владине организације које делују на територији општине Бела Црква :

 

Чеси јужног баната“
Бела Црква

Баве се промовисањем своје културе организовањем „Дани Чешке културе“ где се већином организују изложбе фотографија,предмета,ношње и осталог везано за Чешку културу.Боре се за остваривање својих права.Организују сталне посете Републике Чешке за све грађане Беле Цркве на 10 дана уз организовани програм,посете значајних споменика и градевина културе као што су Чешки дворци и др.

www.cesijuznogbanata.net
„Češka beseda“
Češko selo

Баве се очувањем своје културе промовисањем њихове историје, културе, фолклора и обичаја. У релизацији је пројекат реконструкција објекта некадашње школе на Чешком језику у Музеј који се налази у Чешком селу.Залажу се за остваривањем права националних мањина и остало.

www.mcbc.co.yu
„Удружење за успон Беле Цркве“
Бела Црква

Удружење за успон Беле Цркве залаже се за лакши и бржи еконмски развој општине Бела Црква

Odred Izvidaca „Žarko Zrenjanin UČA“
Bela Crkva

Бави се васпитањем младих, очувањем природе, стварањем свести код младих о важности очувања животне средине, организује излете и вишедневне боравке у природи као и оријентационе кросеве по природи.

013/851-134
www.ucaizvidjaci.iz.rs
„Еко Караш“
Јасеново
zalaže se za zaštitu reke Karaš i očuvanju životne sredine.
„Удружење ликовних уметника“
Бела Црква

културно уметничка организација која одржава сталне изложбе и презентује културу и уметност.

„Удружење приватних предузетника“
Бела Црква

залаже се за остваривање својих права залажу се за лакши и квалитетнији  рад приватних предузетника организовањем семинара и других окупљања.

„Удружење цвећара“
Бела Црква

Делокруг „Удружење цвећара“ је заштита животне средине организовање изложби и др

„Удружење пчелара“
Бела Црква

залаже се за заштиту животне средине организују семинаре за обуку,презентацију опреме,лековитости меда и других ствари везане за пчеларство.

„Удружење глувих и наглувих“
Бела Црква

боре се за остваривање права глувих и наглувих помажу при набавци чулних апарата и др.

„Удружење риболоваца“
Бела Црква

залаже се за очување животне средине повећању броја рибе и очувању река, организују дане риболова,разна такмичења, посећују и организују семинаре везане за опрему,риболов и остало везано за риболовачки спорт.

„Удружење ловаца“
Бела Црква

залажу се за жаштиту животне средине односно очувању шума и шумског земљишта, очувању и повећавању броја дивљачи организовању дана лова.

013/851-278
„Удружење Немаца“
Бела Црква

баве се презентацујом своје културе боре се за остваривање права националних мањина и др

„Удружење добра стара времена“
Бела Црква

културно,уметничко забавна организација која организује изложбе слика,уметничких предмета,презентацију књига окупљања старијих генерација прославе 10,20,30…година након завршетка основне или средње школе и др.

013/851-802
Клуб хранитеља“Срећни заједно“
Бела Црква

омогућује деци без родитељског старања проналажење хранитељских породица уз унапред предвиђену обуку за будуће хранитеље и утврђивање њихових подобности

„Удружење МНРЛ“
Бела Црква

залаже се за остваривање права ментално недовољно развијених лица,затим организује приредбе у којима се та лица ангажују.У склопу организације постоји играоница где се лица са таквим потребама окупљају и проводе у напред организовано време и друге активности.

„Удружење Рома“
Бела Црква

залаже се за остваривање својих права организују окупљања и презентују своју културу и обичаје помоћу манефестације која се сваке године организује у Августу месецу и траје недељу дана под називом „Ромски бал“ када се организује представе на ромском језику,музика,фолклор и др.

Мотоциклистички клуб“РИП“
Бела Црква

организација која организује мото скупове мотоциклиста из земље и иностранства и тада се организују трке мотора,маневри и др.

Аеро клуб“Живица Митровиц“
Бела Црква

организује обуку падобранаца, аеро дане када падобранци широј публици показују маневре у ваздуху на језерима у летњем периоду.

НВО“Златни јелен“за очување животне баштине,  Бела Црква бави се очувањем културне баштине.
Школа плус“Доситеј Обрадовиц“
Бела Црква
културна,образовна,забавна мултинационална институција која се бави образовањем и обуком младих као и стварање везу измеду деце различитих националности Јасмина Туртуреа
013 / 853 456