Општинске службе

Централа :   013/ 851 224

Факс: 013/851-346

КАБИНЕТИ И ОДЕЉЕЊА

ЛОКАЛ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – СЕКРЕТАРИЦА Снежана Савићевић

101, 853-346

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Виолета Симић

102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Дарко Станојев

106

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Марјан Алексић

103

ПОМОЋНИК ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ Станко Петровић

104

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Петар Витомиров

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  Алма Саватовић

122

НАЧЕЛНИК ЗА СКУПШТИНСКУ ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Снежана Радојчић

116

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ Јадранка Милосављевић Нишавић

109

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – КЛЕР Дарко Остојић, мр. Барбара Радосављевић Туртуреја, Гордана Тимотијевић

114

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  Предраг Стошић            111
УРБАНИЗАМ Милена Живановић, Борис Александровић, Марко Михајловић

113

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Биљана Малушев, Снежана Драган, Ивана Остојић

013/851-326

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК  ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Оливера Арновљевић Рајин

120

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Љиљана Блануша

120

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР Владимир Милићев

115

КОМУНАЛНИ НАДЗОРНИК Добрица Хераковић

115

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР Жељко Ђурђевић

115

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР Валентина Хоц Симиџија

116

МАТИЧАРИ Ивана Путник Русован, Славица Јанковић

118, 851-230

ЦЕНТРАЛА Керчу Младенко, Нинку Драган

119, 851-224

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА Светлана Китановић

124

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ Радослав Ковачевић

122

САРАДНИК ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА Драгана Николин

122

КЊИГОВОЂА Мирјана Радишић

124

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТНО ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И КОНТИСТА БАЛАНСИСТА ТРЕЗОРА И БУЏЕТА Светлана Јовановић

123

ОБРАЧУНСКИ РАДНИК – БЛАГАЈНИК Марија Бабић

123

ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Владимир Радоњић

853-289

САВЕТНИК ЗА ПОСЛОВЕ ДОДАТАКА ЗА ДЕЦУ Оливера Паковић

129

ПИСАРНИЦА Весна Митровић

130
131

САВЕТНИК ЗА ПОРОДИЉСКЕ НАКНАДЕ, УЧЕНИЧКЕ КРЕДИТЕ И СТИПЕНДИЈЕ Милица Стошић

132

БИРАЧКИ СПИСАК Витомир Топалов

013/851-230

ВОЗАЧ Милан Шакота, Мирослав Таранџа

107

KАФЕ

107

СЛУЖБА ДОСТАВЕ Винка Барбулеску, Стеван Борчан

119

ОДРЖАВАЊЕ Босиљка Павлов, Рената Малушев

/