Општинске службе

Централа :   013/ 851 224

Факс: 013/851-346

КАБИНЕТИ И ОДЕЉЕЊА

ЛОКАЛ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – СЕКРЕТАРИЦА Ивана Остојић

101, 853-346

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Виолета Симић

102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Дарко Станојев

106

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Марјан Алексић

103

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Ненад Живановић

104

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Мирослав Шинжар

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  Алма Саватовић

122

НАЧЕЛНИК ЗА СКУПШТИНСКУ ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ Мирослав Шинжар

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Снежана Радојчић

116

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ Јадранка Милосављевић Нишавић

109

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – КЛЕР Дарко Остојић, мр. Барбара Радосављевић Туртуреја, Гордана Тимотијевић

114

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ ОДЕЉЕЊА  Петар Витомиров            112
УРБАНИЗАМ Милена Живановић, Борис Александровић, Марко Михајловић

113

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Биљана Гвозденов, Биљана Малушев, Снежана Драган

013/851-326

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК  ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Оливера Арновљевић Рајин

120

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Љиљана Блануша

120

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР Владимир Милићев

115

КОМУНАЛНИ НАДЗОРНИК Добрица Хераковић

115

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР Жељко Ђурђевић

115

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР Валентина Хоц Симиџија

116

МАТИЧАРИ Ивана Путник Русован, Славица Јанковић

118, 851-230

ЦЕНТРАЛА Керчу Младенко, Нинку Драган

119, 851-224

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА Светлана Китановић

124

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ

САВЕТНИК ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА

Радослав Ковачевић

Драгана Николин

122

КЊИГОВОЂА Мирјана Радишић

124

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТНО ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И КОНТИСТА БАЛАНСИСТА ТРЕЗОРА И БУЏЕТА Светлана Јовановић

123

ОБРАЧУНСКИ РАДНИК – БЛАГАЈНИК Марија Бабић

123

ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Владимир Радоњић

853-289

САМОСТАЛНИ СТРУЧНИ САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ДОДАТАКА ЗА ДЕЦУ Оливера Паковић

129

ПИСАРНИЦА Весна Митровић

130
131

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ПОРОДИЉСКИХ НАКНАДА, УЧЕНИЧКИХ КРЕДИТА И СТИПЕНДИЈА Милица Стошић

132

БИРАЧКИ СПИСАК Витомир Топалов

013/851-230

ВОЗАЧ Милан Шакота, Мирослав Таранџа

107

KАФЕ Љубинка Гавриловић

107

СЛУЖБА ДОСТАВЕ Винка Барбулеску, Стеван Борчан

119

ОДРЖАВАЊЕ Босиљка Павлов, Рената Малушев

/