Општинске службе

Централа :   013/ 851 224

Факс: 013/851-346

КАБИНЕТИ И ОДЕЉЕЊА

ЛОКАЛ

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ – СЕКРЕТАРИЦА Далиборка Марковић

101, 853-346

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ Виолета Симић

102

ЗАМЕНИК ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ Дарко Станојев

106

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ Марјан Алексић

103

ПОМОЋНИЦИ ПРЕДСЕДНИКА  ОПШТИНЕ Станко Петровић, Живица Јанковић

104

НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ Петар Витомиров

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА ФИНАНСИЈЕ  Алма Саватовић

122

НАЧЕЛНИК ЗА СКУПШТИНСКУ ОПШТУ УПРАВУ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  Милан Крстић

105

НАЧЕЛНИК ОДЕЉЕЊА ЗА УРБАНИЗАМ, ПРИВРЕДУ И ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ Снежана Радојчић

116

СЕКРЕТАР СКУПШТИНЕ Јадранка Милосављевић Нишавић

109

КАНЦЕЛАРИЈА ЗА ЛОКАЛНО ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ – КЛЕР мр. Барбара Радосављевић Туртуреја, Гордана Тимотијевић, Богдан Марко Михајловић

114

СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ Предраг Стошић            111
ШЕФ ИНСПЕКЦИЈЕ Милена Живановић

113

ЛОКАЛНА ПОРЕСКА АДМИНИСТРАЦИЈА Биљана Малушев, Снежана Драган, Ивана Остојић

013/851-326

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК  ЗА
ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Оливера Арновљевић Рајин

120

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ Љиљана Блануша

120

ГРАЂЕВИНСКИ ИНСПЕКТОР Владимир Милићев

115

КОМУНАЛНИ НАДЗОРНИК Добрица Хераковић

115

КОМУНАЛНИ ИНСПЕКТОР Жељко Ђурђевић

115

ПРОСВЕТНИ ИНСПЕКТОР Валентина Хоц Симиџија

116

МАТИЧАРИ Ивана Путник Русован, Славица Јанковић, Гордана Рогач, Сава Аврам

118, 851-230

ЦЕНТРАЛА  Нинку Драган, Ненад Лукач

119, 851-224

ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА

124

САМОСТАЛНИ САВЕТНИК ЗА УНУТРАШЊУ КОНТРОЛУ Радослав Ковачевић

122

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ЗА МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ И ДРУГЕ ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ Драгана Николин

122

КЊИГОВОЂА Мирјана Радишић

124

ВИШИ РЕФЕРЕНТ ДИРЕКТНО ИНДИРЕКТНИХ КОРИСНИКА БУЏЕТА И КОНТИСТА БАЛАНСИСТА ТРЕЗОРА И БУЏЕТА Светлана Јовановић

123

ОБРАЧУНСКИ РАДНИК – БЛАГАЈНИК Марија Бабић

123

ПОВЕРЕНИК КОМЕСАРИЈАТА ЗА
ИЗБЕГЛА ЛИЦА
Владимир Радоњић

853-289

САВЕТНИК ЗА ПОРОДИЉСКЕ НАКНАДЕ, РОДИТЕЉСКИ И ДЕЧИЈИ ДОДАТАК Оливера Паковић

120

ПИСАРНИЦА Весна Митровић, Марија Остојић

130
131

САВЕТНИК ЗА БОРАЧКА ПИТАЊА Милица Стошић

132

БИРАЧКИ СПИСАК Витомир Топалов

013/851-230

ВОЗАЧ Милан Шакота, Мирослав Таранџа

107

ШЕФ УРБАНИЗМА Татјана Брадваревић

107

СЛУЖБА ДОСТАВЕ Винка Барбулеску, Зоран Труја

119

ОДРЖАВАЊЕ Босиљка Павлов, Рената Малушев

/

ИЗДАВАЊЕ ГРАЂЕВИНСКИХ ДОЗВОЛА Борис Александровић,

013/851-326

УПРАВЉАЊЕ ЉУДСКИМ РЕСУРСИМА Николина Пајчиновић

108

ЦИВИЛНА ЗАШТИТА И ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ Дарко Остојић

114