Адресар ЈП и Установа:

ЈКП „Белоцрквански комуналац“
ул. Хајдук Вељкова бр.2, 26340 Бела Црква
тел: 013/853-059   фаx: 013/853-059
директорка Ивана Ристић Хуберт

ЈП „Белоцрквански водовод и канализација“
ул. Дејана Бранкова бр.22, 26340 Бела Црква
тел: 013/853-049       013/851-491   фаx: 013/853-049
Директор Лицко Ференц

ДЈУП „Белоцркванска језера“
ул. Пролетерска бр.2, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-448
Директор Сава Стефанов

ЈАТП Јавно аутотранспортно предузеће „Бела Црква“  Аутобуска станица
ул. I Октобар бб, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-091
директор Марила Предраг

Дом здравља „Бела Црква“
ул. Јована Поповића бб, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-199         рачуноводство 013/853-020
dzbc@nadlanu.com
директор Мр Верољуб Лазић

Болница „Др Будислав Бабић“
ул. Милетицева бр.55   26340 Бела Црква
фаx: 013/851-001              013/852-146- директор             013/851-241
директор Лидија Лакетић

Црвени крст Бела Црква
ул. Милетицева бр.2, 26340 Бела Црква
тел: 013/853-289       064/1256692
секретар црвеног крста Владимир Радоњић

Центар за социјалан рад „8 Мај“
ул. Дејана Бранкова бр.5, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-165
centarbc@gmail.com
рачуноводство Дакић Боривој
директорка Драган Поповић

Установа културних делатности   Центар за културу Бела Црква
ул. Пролетерска бр.4, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-173
директор Блануша Илија

Туристичка организација општине Бела Црква
ул. Пролетерска бр.2, 26340 Бела Црква
тел/факс: 013/851-777
e-mail: toobc@neobee.net
web:www.belacrkvato.org
Директорка Новица Јовановић

Историјски архив
ул. И Октобар бр.40, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-283
директор Томислав Попов

Музеј
ул. I Октобар бр.36, 26340 Бела Црква
тел: 013/853-240
директор Радован Марковић

Народна Библиотека
ул. I Октобар бр.57, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-311
mаil: bibliotekabc@neobee.net
директор Радован Марковић

Национална служба за запошљавање  Филијала Вршац Испостава Бела Црква
ул. I Октобра бр.93, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-186       013/852-434
конкаткт особе: Драган Постоловић,  Албинка Кужелка

Електровојводина  Пословница Бела Црква
ул. Карађорђева бр.9, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-044 у Вршцу 839-555

Шеф испоставе: Живица Брадваревић

Дом за децу и омладину “Вера Радивојевић“
ул. Јована Цвијића бр.1, 26340 Бела Црква
тел: 013/853-021       013/853-145
директорка Марија Маслаћ Живановић

ПТТ Пошта, телеграм, телефон
ул. Жарка Зрењанин бр.11, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-149 -контролор   013/852-052 -управник    013/851-025- благајна
013/853-100- телеграф    013/851-020 -шалтери

Пореска управа  Регионални центар Нови Сад Експозитура Бела Црква
ул. Јована Поповића бр.58, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-205

Републички геодетски завод Служба за катастар непокретност

ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква
тел: 013/851-300

Скупштина Општина Бела Црква  Општинска Управа Општине Бела Црква
ул. Милетићева бр.2, 26340 Бела Црква
тел:013/853-346 фаx:013/851-346
mail: opstinabc@arenapc.org

Локална пореска администарација
Милетићева бр.2, 26340  Бела Црква
тел.  013/851-326