РЕШЕЊА О БРИСАЊУ ЛИЦА ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ПО ОСНОВУ СМРТИ – сајт

Обавештења

РЕШЕЊА О БРИСАЊУ ЛИЦА ИЗ БИРАЧКОГ СПИСКА ПО ОСНОВУ СМРТИ – сајт(1)