Годишњи извештај о раду 2020 Комунална инспекција

План инспекцијског надзора комунална инспекција

Димничарске делатности

Држање животиња

Гробља и сахрањивање

Комунална делатност

Комунално уређење

Одржавање јавних и зелених површина

Пијаце

Пречишћавање и одвођење отпадних вода

Приремени и повремени објекти

Радно време угоститељских објеката

Снабдевање водом за пиће

Стамбене зграде

Godišnji_izveštaj_o_radu_za_2017

Кл-1 Јавна паркиралишта – Copy

Кл-2 Јавна расвета -обавезе јавног предузећа – Copy (2)

Контролна листа-Oбавезе управника стамбене заједнице