Димничарске делатности

Држање животиња

Гробља и сахрањивање

Комунална делатност

Комунално уређење

Одржавање јавних и зелених површина

Пијаце

Пречишћавање и одвођење отпадних вода

Приремени и повремени објекти

Радно време угоститељских објеката

Снабдевање водом за пиће

Стамбене зграде

Godišnji_izveštaj_o_radu_za_2017